Vedtatt lisensjakt truer ikke ulvebestanden

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Uttaket av ulv som rovviltnemdene har vedtatt er i tråd med Stortingets mål for ulvebestanden i Norge. Det er Miljødirektoratets konklusjon da de nylig sendte over sin faglige vurdering til Klima- og miljøverndepartementet i ankesaken om felling av ulv til vinteren.

Foto: Statens Naturoppsyn

Som en oppfølging av Stortinget ulveforlik har rovviltnemdene vedtatt at det kan felles inntil 47 ulv til vinteren, hvorav 24 av disse befinner seg i ulvesonen. Nå fastslår Miljødirektoratet at den vedtatte lisensjakten i ulvesonen ikke truer oppnåelse av Stortingets mål for ulvebestanden som er at det skal være 4-6 ynglinger (ungekull) per år, hvorav 3 skal være helnorske.

Miljødirektoratet peker blant annet på at det har kommet ny kunnskap på bordet som viser at det er flere ulv i Norge enn tidligere forutsatt.

- Dette bør gi klima- og miljøminister Vidar Helgesen den tryggheten han trenger til å opprettholde vedtaket fra rovviltnemdene, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Frogner støtter også Miljødirektoratets anbefaling om å justere kvoten i aktuelle revir i tråd med den nye kunnskapen om antall ulv i Norge.

I sitt brev skriver Miljødirektoratet videre at de ber om at potensialet for skader på beitedyr i ulvesonen inngår som en del av departementets klagebehandling. Frogner mener at sommerens hendelser i Rendalen, hvor over 500 sau i stor grad ble tatt av ulv som vandret ut fra ulvesonen og inn i beiteområder, viser at man må vurdere skadepotensialet både i og utenfor selve ulvesonen.

- Det blir meningsløst å snakke om skadepotensialet innenfor ulvesonen, når vi vet at utfordringen er at ulven likevel vil gå ut av sonen på jakt etter mat. Vi må ta skadepotensialet i sin helhet i betraktning, og sommerens tragedie i Rendalen viser at dette er betydelig, sier Frogner.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere