Vedtatt lisensjakt truer ikke ulvebestanden

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

Uttaket av ulv som rovviltnemdene har vedtatt er i tråd med Stortingets mål for ulvebestanden i Norge. Det er Miljødirektoratets konklusjon da de nylig sendte over sin faglige vurdering til Klima- og miljøverndepartementet i ankesaken om felling av ulv til vinteren.

Foto: Statens Naturoppsyn

Som en oppfølging av Stortinget ulveforlik har rovviltnemdene vedtatt at det kan felles inntil 47 ulv til vinteren, hvorav 24 av disse befinner seg i ulvesonen. Nå fastslår Miljødirektoratet at den vedtatte lisensjakten i ulvesonen ikke truer oppnåelse av Stortingets mål for ulvebestanden som er at det skal være 4-6 ynglinger (ungekull) per år, hvorav 3 skal være helnorske.

Miljødirektoratet peker blant annet på at det har kommet ny kunnskap på bordet som viser at det er flere ulv i Norge enn tidligere forutsatt.

- Dette bør gi klima- og miljøminister Vidar Helgesen den tryggheten han trenger til å opprettholde vedtaket fra rovviltnemdene, sier Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag.

Frogner støtter også Miljødirektoratets anbefaling om å justere kvoten i aktuelle revir i tråd med den nye kunnskapen om antall ulv i Norge.

I sitt brev skriver Miljødirektoratet videre at de ber om at potensialet for skader på beitedyr i ulvesonen inngår som en del av departementets klagebehandling. Frogner mener at sommerens hendelser i Rendalen, hvor over 500 sau i stor grad ble tatt av ulv som vandret ut fra ulvesonen og inn i beiteområder, viser at man må vurdere skadepotensialet både i og utenfor selve ulvesonen.

- Det blir meningsløst å snakke om skadepotensialet innenfor ulvesonen, når vi vet at utfordringen er at ulven likevel vil gå ut av sonen på jakt etter mat. Vi må ta skadepotensialet i sin helhet i betraktning, og sommerens tragedie i Rendalen viser at dette er betydelig, sier Frogner.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere