Varme arbeider i landbruket krever største forsiktighet

Publisert 14.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

Bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol er svært brannfarlig.

Vamre arbeider er svært brannfarlige, foto Landbrukets Brannvernkomite.- Reparasjon og vedlikehold krever ofte bruk av verktøy som avgir nok varme til å kunne antenne materialer i omgivelsene. Slikt arbeid må derfor gjøres med den største forsiktighet. Brann kan meget lett oppstå. På et øyeblikk kan en driftsbygning eller et gartneri legges i aske.

Sveising kostet millioner

Leder i Landbrukets Brannvernkomite, Pål-Arne Oulie, foto: Eivor Eriksen.Dette sier styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, som forteller om det siste tragiske eksemplet. Et gartneri i Søndre Land i Oppland ble rammet av brann 5. september i år. Store deler av gartneriet er ødelagt. Forsikring har avsatt 27 millioner kr. for å reparere skaden. Antatt årsak er sveising.

Strenge krav

Oulie minner om strenge krav for utførelse av varme arbeider hos både det offentlige og hos forsikring.

- I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn står det klart at man ved utførelse av varme arbeider skal vise særlig aktsomhet, og treffe nødvendige forebyggende tiltak for å unngå brann, og tiltak for å kunne slokke brann. Forsikringsselskapene har etablert en sertifikatordning for de som skal utføre varme arbeider. Ordningen innebærer et kurs med i innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeider. En bonde eller gartner som utfører arbeid på egen virksomhet er ikke pålagt å ha sertifikatet, men skal det utføres varme arbeider på annenmanns eiendom eller det leies inn arbeidskraft for å utføre varme arbeider, er det krav om å inneha sertifikatet, sier Oulie.

Tiltak FØR arbeidet

Det er en rekke tiltak som bør gjennomføres før det varme arbeidet settes i gang. Blant annet. bør stedet der hvor arbeidet skal utføres ryddes, og brennbart materiale bør tildekkes. Det er også viktig å etablere en brannvakt som skal følge med mens det varme arbeidet utføres, og holde vakt minst en time etterpå. Lett tilgjengelig slokkemateriell er en selvfølge.

Utforsvarlig utføring kan bety avkorting

Oulie minner om kanskje det aller viktigste: Er det nødvendig å bruke redskap som avgir høy temperatur for å få jobben gjort, eller finnes det andre og langt mindre brannfarlige alternative metoder? Husk at uforsvarlig utførelse av varme arbeider kan medføre betydelig avkortning i forsikringen, sier Oulie.

Praktisk råd "Brannfare ved varme arbeider"

(Pressemelding)

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere