Varme arbeider i landbruket krever største forsiktighet

Publisert 14.11.2013
  • Tips en venn om denne siden

Bruk av verktøy med åpen flamme, sveising, skjæring, bruk av vinkelsliper og varmluftspistol er svært brannfarlig.

Vamre arbeider er svært brannfarlige, foto Landbrukets Brannvernkomite.- Reparasjon og vedlikehold krever ofte bruk av verktøy som avgir nok varme til å kunne antenne materialer i omgivelsene. Slikt arbeid må derfor gjøres med den største forsiktighet. Brann kan meget lett oppstå. På et øyeblikk kan en driftsbygning eller et gartneri legges i aske.

Sveising kostet millioner

Leder i Landbrukets Brannvernkomite, Pål-Arne Oulie, foto: Eivor Eriksen.Dette sier styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie, som forteller om det siste tragiske eksemplet. Et gartneri i Søndre Land i Oppland ble rammet av brann 5. september i år. Store deler av gartneriet er ødelagt. Forsikring har avsatt 27 millioner kr. for å reparere skaden. Antatt årsak er sveising.

Strenge krav

Oulie minner om strenge krav for utførelse av varme arbeider hos både det offentlige og hos forsikring.

- I Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn står det klart at man ved utførelse av varme arbeider skal vise særlig aktsomhet, og treffe nødvendige forebyggende tiltak for å unngå brann, og tiltak for å kunne slokke brann. Forsikringsselskapene har etablert en sertifikatordning for de som skal utføre varme arbeider. Ordningen innebærer et kurs med i innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeider. En bonde eller gartner som utfører arbeid på egen virksomhet er ikke pålagt å ha sertifikatet, men skal det utføres varme arbeider på annenmanns eiendom eller det leies inn arbeidskraft for å utføre varme arbeider, er det krav om å inneha sertifikatet, sier Oulie.

Tiltak FØR arbeidet

Det er en rekke tiltak som bør gjennomføres før det varme arbeidet settes i gang. Blant annet. bør stedet der hvor arbeidet skal utføres ryddes, og brennbart materiale bør tildekkes. Det er også viktig å etablere en brannvakt som skal følge med mens det varme arbeidet utføres, og holde vakt minst en time etterpå. Lett tilgjengelig slokkemateriell er en selvfølge.

Utforsvarlig utføring kan bety avkorting

Oulie minner om kanskje det aller viktigste: Er det nødvendig å bruke redskap som avgir høy temperatur for å få jobben gjort, eller finnes det andre og langt mindre brannfarlige alternative metoder? Husk at uforsvarlig utførelse av varme arbeider kan medføre betydelig avkortning i forsikringen, sier Oulie.

Praktisk råd "Brannfare ved varme arbeider"

(Pressemelding)

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere