Vanskeligere å ta ut stordriftsfordeler

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Nye offisielle tall fra Budsjettnemnda for jordbruket viser at inntektsnivået i 2014 er betydelig lavere enn forventet.

En av årsakene til lavere inntektsvekst er at det har blitt lagt ned flere arbeidstimer i næringa enn beregnet de siste to årene, og flere årsverk å fordele inntektene på. Mye tyder derfor på at det har blitt vanskeligere å ta ut stordriftsfordeler i det norske landbruket.

- De siste ti årene har veksten i arbeidsproduktiviteten i landbruket vært på 4,6 prosent i året, høyere enn for alle andre næringer i Norge. Det kan ikke fortsette, sier leder i Norges Bondelag Nils T. Bjørke. 

Dette nivået av veksten i arbeidsproduktiviteten er ikke realistisk å opprettholde i lengden.

- Bonden må ha tid nok og ressurser nok til god agronomi for å få gode avlinger og god dyrevelferd, sier Bjørke.

Mindre effektivitet å ta ut

Nye tall fra SSB, som er grunnlaget for Budsjettnemndas beregninger, viser at nedgangen i arbeidsforbruket har bremset opp.

- På nasjonalt nivå ser vi at areal i drift faller i takt med fallende antall gårdsbruk, understreker Christian Anton Smedshaug, daglig leder i analyseselskapet Agri Analyse.

- Det tyder på at vi overordnet sett ikke klarer å få med oss arealet videre med dagens bruksnedgang. Det vil si at gårdsbrukene som blir igjen ikke drifter videre alt areal. I fylkene Vest- og Aust-Agder og Hordaland har for eksempel driftsenhetene ikke blitt større de siste seks årene.

Utviklingen etter krigen har gått fra 185 000 gårdsbruk til 43 000 gårdsbruk.

- På et tidspunkt nærmer vi oss en grense der strukturutviklingen gjør at en del areal ikke vil bli brukt, påpeker Smedshaug.

Lavt inntektsnivå i næringa

Regnskapstall fra 850 norske gårdsbruk over hele landet, referansebrukene, sier noe om inntektsnivået og forventet utvikling for ulike produksjonsformer og bruksstørrelser i landbruket.

Beregningene som ble lagt fram i dag viser at det fortsatt er stor avstand i inntektsnivå mellom næringa og andre grupper.

  • Inntekstnivået for et gjennomsnittlig melkebruk er 335.000 kroner per årsverk i 2014, sau 250.000 kroner og for korn knappe 200.000 kroner per årsverk.
     
  • Gjennomsnittlig inntekt til en lønnstaker i 2014 anslås til 508.500 kroner

Inntektsutviklingen

Dette viser tallgrunnlaget fra Budsjettnemnda:

  • Inntektsvekst fra 2012 til 2013 på 6.700 kroner per årsverk. Det er ca 8.000 kroner svakere enn budsjettert i fjor. Det skyldes lavere nedgang i arbeidsforbruk enn forventet.
     
  • Inntekstvekst fra 2013 til 2014 på 21.600 kroner per årsverk. Det er noe mer enn forventet vekst. Det skyldes i hovedsak økt produksjonsvolum og lavere rentekostnader.

Les rapporten fra Budsjettnemnda 

- For å øke matproduksjonen i Norge på norske ressurser må vi ta i bruk jorder og beite over hele landet. For å få dette til må økonomien i bruken av jorder og beite styrkes fior både små og store bruk, sier Nils T. Bjørke.

- Dette er klare tall som jeg tar med meg inn i jordbruksforhandlingene.

Fakta:

Budsjettnemnda for jordbruket består av representanter fra både næringa og myndigheter, og kartlegger hvert år status og utvikling i landbruksnæringen. Tallmaterialet danner grunnlag for de årlige jordbruksforhandlingene mellom landbrukets organisasjoner og staten.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere