En kombinasjon av regn og mildvær med snøsmelting i fjellet førte til flom i Sogn og Fjordane, Oppland og Hordaland denne helga. I Gudbrandsdalen har flommen rammet steder som Lom, Vågå og Sjåk. For landbruket er problemene størst i Skjåk kommune.

- Vannet kom veldig brått, og at det skulle ramme så hardt i Skjåk er overraskende da det er uvanlig at kommunen blir rammet av flom, sier leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge.  

I Skjøk har bøndene hjulpet hverandre med å begrense skadene.

- Natt til søndag drev man blant annet med å flytte rundballer så de ikke skulle drive av gårde med vannet. Vi vet at noen rundballer er på avveie og at infrastruktur som veier og broer er enten ødelagt eller for usikker til å ferdes på. I dag er vannet i ferd med å trekke seg tilbake fra flere overflødde jorder, og vi vil etter hvert kunne se skadeomfanget bedre, sier leder i Oppland Bondelag, Kristina Hegge.  

Berging av rundballer i Skjåk. Foto: Ellen Marie Gjeilo.

400-500 rundballer tapt

Raskt og uten skikkelig forvarsel steg vannet også i Luster kommune i Sogn og Fjordane. Her fikk bøndene det travelt med å berge både rundballer og dyr på beite.

- Det er dalfører med elver som har tilsig fra Breheimen som er rammet. For landbruket har det vært aller verst i to dalfører i Luster kommune, sier organisasjonssjef i Sogn og Fjordane Bondelag, Merete Støfring.

- Snøsmelting herfra førte til at vannet steg svært raskt. Bøndene fikk flyttet rundballer bort fra vannet, men rakk ikke flytte alle. Anslags 400- 500 rundballer er tapt i Luster. I tillegg er det store mengder med gjerder som er ødelagt, som til sammen har en stor kostnad. Det kan også være dyr som er tatt av flommen, men det har vi ennå ikke full oversikt over, sier hun

Ringen på kartet viser de to daleførene Mørkridsdalen og Fortunsdalen i Sogn og Fjordane som er hardest rammet av flommen. Kombinasjonen av regn og høye temperaturer, som førte til smelting av snø fra Breheimen, gav rask vannstigning i elevene.

- Forferdelig vanskelig

Til NRK sier leder av Luster Bondelag, Andreas Wiese, at noen bønder mistet 30-40 rundballer i et jafs da elva gikk over breddene sine.

- I eit år der med starta med tørke og fekk veldig lite avling, så er det forferdeleg vanskeleg at det litle avlinga vi fekk berga no forsvinn, sier han til NRK.

Også i Sogn og Fjordane er jordene overflødd, og på samme måte som i Oppland vil det være mulig å si mer om de totale skadene når vannet har trukket seg tilbake igjen.

Fra Mørkridsdalen i Sogn og Fjordane