Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Ledertrioen i Norges Bondelag
Frøydis Haugen, Lars Petter Bartnes og Bjørn Gimming fotografert etter valget på årsmøtet i 2017. Nå har valgnemnda innstilt på gjenvalg av alle tre.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018.

- Valgnemnda har lagt vekt på personlige egenskaper som blant annet engasjement, initiativ og kunnskap, samt kontinuitet i vårt forslag til styresammensetting, sier Svein Stubberud, leder av valgnemnda.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder første gang i 2014. Nemnda innstiller også på gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder og Frøydis Haugen som 2. nestleder.

Gjenvalg av styremedlemmer

I år er Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås som representant fra Felleskjøpet på valg. Det innstilles på gjenvalg av alle tre.

Einar Frogner, Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth for Tine og Oddveig Gikling-Bjørnå for Nortura er ikke på valg. Det foreslås imidlertid suppleringsvalg av Merethe Sund, Nordland for Nortura på ett år.

Det er foreslått gjenvalg av Bodhild Fjelltveit, Hordaland som 1. varamedlem og Erling Aas-Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og Romsdal er foreslått som nytt 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal som ordfører og som ny varaordfører er foreslått Martha Irene Mjølnerød, Østfold.

Sonja Herikstad Skårland er innstilt som leder av valgnemnda for 2019.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere