Valgnemndas innstilling til nytt styre er klar

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemnda innstiller på Lars Petter Bartnes som fortsatt leder av Norges Bondelag. Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg, og Bjørn Gimming fra Østfold er innstilt som ny 1. nestleder.

Styremedlem i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Han er nå innstilt som 1. nestleder i Norges Bondelag.

Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 8.-9. juni.

- Valgnemnda er svært fornøyd med at vi har fått mange forslag på gode kandidater til styret. Vi trenger ledere som er sterke på landbrukspolitikk og organisasjonsutvikling. Vi har lagt vekt på å finne personer som har bred kunnskap, tar initiativ, og som har engasjement, sier Elisabeth Irgens Hokstad, leder av valgnemnda.

Kristin Ianssen tar ikke gjenvalg som 1. nestleder, og nåværende styremedlem Bjørn Gimming er innstilt som ny 1. nestleder.

- Vi takker Kristin Ianssen for stor innsats som 1. nestleder. Valgnemnda er glad for at Bjørn Gimming har takket ja til denne oppgaven. Mange av de internasjonale spørsmålene som blir viktige for bonden framover handler om klima- og miljøspørsmål, og det er et fagområde Bjørn har jobbet mye og grundig med over lang tid, understreker Hokstad.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Brita Skallerud som 2. nestleder. – Brita Skallerud har lang erfaring i styret, og vil stå for verdifull kontinuitet i ledertrioen i tillegg til Bartnes, sier Hokstad.

Nye styremedlemmer

John Erik Johansen er innstilt som nytt styremedlem. Birte Usland fra Vest-Agder og John-Erik Johansen er innstilt som nye styremedlemmer.
Arne Elias Østerås er innstilt som representanten fra Felleskjøpet.

- Birte Usland har lang erfaring i Bondelaget som fylkesleder og som 1.vara til styret siste året. John Erik Johansen har bakgrunn fra fylkesstyret i Nordland, og har et bredt politisk kontaktnett. Arne Elias Østerås har bred erfaring fra næringsliv, politikk og landbruk. Dette er engasjerte personer som har saker de brenner for, og som vil bidra inn i styret, avslutter Elisabeth Irgens Hokstad.

Bodhild Fjelltveit fra Hordaland er foreslått som ny 1. varamedlem, Einar Myki, Hedmark som ny 2. vara og Mette Pedersen Anfeltmo fra Troms som 3. vara.

Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Arne Magnus Aasen som ordfører. Bjarte Naterstad er foreslått som ny leder av valgnemnda for ett år.

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere