Kristin Ianssen, 1. nestleder, Lars Petter Bartnes, leder og Brita Skallerud, 2. nestleder foreslås gjenvalgt til sine verv. Valgnemnda i Norges Bondelag har innstilt til gjenvalg av ledertrioen i Bondelaget. Lars Petter Bartnes er innstilt som leder, Kristin Ianssen som 1. nestleder og Brita Skallerud som 2. nestleder i styret.

- Nemnda har lagt vekt på å sette sammen et styre som kan gjøre en best mulig jobb for bonden. Da handler det om å sikre bred erfaring, kontinuitet og fornying, sier leder av valgnemnda Kari Borghild Engene Løstegaard.

- Vi innstiller derfor på gjenvalg av ledelsen med Lars Petter Bartnes i spissen.

Valg av nytt styre finner sted på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 10. – 11. juni.

Nye styremedlemmer

Tidligere i år sa Trine Hasvang Vaag fra Snåsa nei til gjenvalg til styret. Valgnemnda innstiller melkebonden Arnstein Røyneberg fra Sola som nytt styremedlem. Røyneberg har sittet som 1. vararepresentant i to år og møtt fast i styremøtene.

Nemnda innstiller på gjenvalg av Einar Frogner, Hedmark.

- Arnstein Røyneberg kommer fra et tungt landbruksfylke som Rogaland, og representerer yngre krefter i styret. Einar Frogner representerer god erfaring og kontinuitet i styret, sier Kari Borghild Engene Løstegaard.

Valgnemnda har innstilt Nils Asle Dolmseth (Sør-Trøndelag), styremedlem i Tine, som nytt medlem i styret og Oddveig Gikling-Bjørnå som styremedlem fra Nortura (Møre og Romsdal).

Jan Gunnar Eilertsen, Nordland, Gustav Grøholt, Hedmark (Norske Felleskjøp) og Bjørn Gimming, Østfold er ikke på valg i 2015.

Nye varamedlemmer

Birte Usland er innstilt som nytt 1. varamedlem etter Røyneberg, Torbjørg Austrud, fruktbonde fra Hordaland er foreslått som nytt 2. varamedlem og Einar Myki, Hedmark innstilt som nytt 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda foreslår gjenvalg av Arne Magnus Aasen.

Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold er innstilt som ny leder av valgnemnda for et år.

Kontaktperson: Leder av valgnemnda Kari Borghild Engene Løstegaard, tel 415 00 555