Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018.

- Valgnemnda har lagt vekt på personlige egenskaper som blant annet engasjement, initiativ og kunnskap, samt kontinuitet i vårt forslag til styresammensetting, sier Svein Stubberud, leder av valgnemnda.

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder første gang i 2014. Nemnda innstiller også på gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder og Frøydis Haugen som 2. nestleder.

Gjenvalg av styremedlemmer

I år er Birte Usland fra Vest-Agder, John-Erik Skjelnes Johansen fra Nordland og Arne Elias Østerås som representant fra Felleskjøpet på valg. Det innstilles på gjenvalg av alle tre.

Einar Frogner, Hedmark, Arnstein Røyneberg fra Rogaland, Nils Asle Dolmseth for Tine og Oddveig Gikling-Bjørnå for Nortura er ikke på valg. Det foreslås imidlertid suppleringsvalg av Merethe Sund, Nordland for Nortura på ett år.

Det er foreslått gjenvalg av Bodhild Fjelltveit, Hordaland som 1. varamedlem og Erling Aas-Eng fra Hedmark som 2. varamedlem. Audun Skjervøy, leder av Valldal Bondelag i Møre og Romsdal er foreslått som nytt 3. varamedlem.

Ordfører og valgnemnd

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Arne Magnus Aasen, Møre og Romsdal som ordfører og som ny varaordfører er foreslått Martha Irene Mjølnerød, Østfold.

Sonja Herikstad Skårland er innstilt som leder av valgnemnda for 2019.