Valgnemnda ønsker innspill

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har begynt, og valgnemnda har hatt sin første samling.

Skal finne nye styrekandidater: Bak fra venstre Tor Erik Leland, Daniel Arne Hansen, Harald Asbjørn Lein og Svein Stubberud. Foran fra venstre: Bjarte Naterstad, Anne Kristine Rossebø, Sonja Herikstad Skånland og Gunnhild Marie Overvoll.

- Vi er opptatt av at fylkene bruker tid på prosessen med å finne gode kandidater til styret. Fylkene må vurdere hvilken kompetanse og egenskaper de mener er viktige hos gode kandidater, sier Bjarte Naterstad, leder i valgnemnda.

Valgnemnda i Norges Bondelag 2016/2017 består av:

Leder i valgnemnda, fra region Vestlandet Bjarte Naterstad
Nestleder valgnemnda, fra regoin Oslofjordområdet Svein Stubberud
Fra region Vestlandet Sonja Herikstad Skårland 
Fra region Midt-Norge Gunnhild Marie Overvoll 
Fra region Indre Østlandet Anne Kristine Rossebø
Fra region Nord-Norge Daniel Arne Hansen
Fra region Midt-Norge Harald Asbjørn Lein
Fra region Agder/Telemark Tor Erik Leland 

Sekretær Åse Berit Valle

er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg av styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Det er viktig at vi får gode innspill på både kvinner og menn, understreker Naterstad, og oppfordrer til slutt om å være kreativ når fylkeslagene skal tenke på navn.

Fristen for å komme med innspill til valgnemnda er 15. februar 2017, og nytt styre velges på årsmøtet i juni. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere