Valgnemnda ønsker innspill

Av Lise Boeck Jakobsen,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har begynt, og valgnemnda har hatt sin første samling.

Skal finne nye styrekandidater: Bak fra venstre Tor Erik Leland, Daniel Arne Hansen, Harald Asbjørn Lein og Svein Stubberud. Foran fra venstre: Bjarte Naterstad, Anne Kristine Rossebø, Sonja Herikstad Skånland og Gunnhild Marie Overvoll.

- Vi er opptatt av at fylkene bruker tid på prosessen med å finne gode kandidater til styret. Fylkene må vurdere hvilken kompetanse og egenskaper de mener er viktige hos gode kandidater, sier Bjarte Naterstad, leder i valgnemnda.

Valgnemnda i Norges Bondelag 2016/2017 består av:

Leder i valgnemnda, fra region Vestlandet Bjarte Naterstad
Nestleder valgnemnda, fra regoin Oslofjordområdet Svein Stubberud
Fra region Vestlandet Sonja Herikstad Skårland 
Fra region Midt-Norge Gunnhild Marie Overvoll 
Fra region Indre Østlandet Anne Kristine Rossebø
Fra region Nord-Norge Daniel Arne Hansen
Fra region Midt-Norge Harald Asbjørn Lein
Fra region Agder/Telemark Tor Erik Leland 

Sekretær Åse Berit Valle

er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg av styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Det er viktig at vi får gode innspill på både kvinner og menn, understreker Naterstad, og oppfordrer til slutt om å være kreativ når fylkeslagene skal tenke på navn.

Fristen for å komme med innspill til valgnemnda er 15. februar 2017, og nytt styre velges på årsmøtet i juni. 

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere