Skal finne nye styrekandidater: Bak fra venstre Tor Erik Leland, Daniel Arne Hansen, Harald Asbjørn Lein og Svein Stubberud. Foran fra venstre: Bjarte Naterstad, Anne Kristine Rossebø, Sonja Herikstad Skånland og Gunnhild Marie Overvoll.

- Vi er opptatt av at fylkene bruker tid på prosessen med å finne gode kandidater til styret. Fylkene må vurdere hvilken kompetanse og egenskaper de mener er viktige hos gode kandidater, sier Bjarte Naterstad, leder i valgnemnda.

Valgnemnda i Norges Bondelag 2016/2017 består av:

Leder i valgnemnda, fra region Vestlandet Bjarte Naterstad
Nestleder valgnemnda, fra regoin Oslofjordområdet Svein Stubberud
Fra region Vestlandet Sonja Herikstad Skårland 
Fra region Midt-Norge Gunnhild Marie Overvoll 
Fra region Indre Østlandet Anne Kristine Rossebø
Fra region Nord-Norge Daniel Arne Hansen
Fra region Midt-Norge Harald Asbjørn Lein
Fra region Agder/Telemark Tor Erik Leland 

Sekretær Åse Berit Valle

Valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg av styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Det er viktig at vi får gode innspill på både kvinner og menn, understreker Naterstad, og oppfordrer til slutt om å være kreativ når fylkeslagene skal tenke på navn.

Fristen for å komme med innspill til valgnemnda er 15. februar 2017, og nytt styre velges på årsmøtet i juni.