Valgnemnda har begynt arbeidet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har startet.

Valgnemnda i Norges Bondelag. Fra venstre Hanne Bergesen, Bjarte Naterstad, Anders Johansen, Erik Fløystad, Grete-Liv Olaussen, Laila Iren Veie, nestleder Elisabeth Irgens Hokstad og leder Kari Borghild Løstegaard.

 

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, men valgnemnda er allerede godt i gang med arbeidet med å finne kandidater til styreverv i organisasjonen.

- Vi er opptatt av at fylkene bruker tid på prosessen med å finne gode kandidater til styret, sier Kari Borghild Engene Løstegård, leder i valgnemnda.

Valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vær kreative og tenk langsiktig om nye navn, oppfordrer Engene Løstegård. – Det er viktig å tenke langsiktig for å bygge opp gode kandidater på sikt.

Fristen for å komme med innspill til valgnemnda er 3. mars 2015.

Valgnemnda i Norges Bondelag 2014/2015:

Leder I Valgnemnda

Kari Borghild Løstegaard

  

Nestleder Valgnemnda

Elisabeth Irgens Hokstad

  

Medlem Valgnemnda

Grete-Liv Olaussen

  

Medlem Valgnemnda

Erik Fløystad

  

Medlem Valgnemnda

Anders Johansen

  

Medlem Valgnemnda

Hanne Bergesen

  

Medlem Valgnemnda

Bjarte Naterstad

 

 

Medlem Valgnemnda

Laila Iren Veie

  

 

 

 

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere