Valgnemnda har begynt arbeidet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har startet.

Valgnemnda i Norges Bondelag. Fra venstre Hanne Bergesen, Bjarte Naterstad, Anders Johansen, Erik Fløystad, Grete-Liv Olaussen, Laila Iren Veie, nestleder Elisabeth Irgens Hokstad og leder Kari Borghild Løstegaard.

 

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, men valgnemnda er allerede godt i gang med arbeidet med å finne kandidater til styreverv i organisasjonen.

- Vi er opptatt av at fylkene bruker tid på prosessen med å finne gode kandidater til styret, sier Kari Borghild Engene Løstegård, leder i valgnemnda.

Valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vær kreative og tenk langsiktig om nye navn, oppfordrer Engene Løstegård. – Det er viktig å tenke langsiktig for å bygge opp gode kandidater på sikt.

Fristen for å komme med innspill til valgnemnda er 3. mars 2015.

Valgnemnda i Norges Bondelag 2014/2015:

Leder I Valgnemnda

Kari Borghild Løstegaard

  

Nestleder Valgnemnda

Elisabeth Irgens Hokstad

  

Medlem Valgnemnda

Grete-Liv Olaussen

  

Medlem Valgnemnda

Erik Fløystad

  

Medlem Valgnemnda

Anders Johansen

  

Medlem Valgnemnda

Hanne Bergesen

  

Medlem Valgnemnda

Bjarte Naterstad

 

 

Medlem Valgnemnda

Laila Iren Veie

  

 

 

 

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere