Valgnemnda har begynt arbeidet

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidet med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag har startet.

Valgnemnda i Norges Bondelag. Fra venstre Hanne Bergesen, Bjarte Naterstad, Anders Johansen, Erik Fløystad, Grete-Liv Olaussen, Laila Iren Veie, nestleder Elisabeth Irgens Hokstad og leder Kari Borghild Løstegaard.

 

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, men valgnemnda er allerede godt i gang med arbeidet med å finne kandidater til styreverv i organisasjonen.

- Vi er opptatt av at fylkene bruker tid på prosessen med å finne gode kandidater til styret, sier Kari Borghild Engene Løstegård, leder i valgnemnda.

Valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vær kreative og tenk langsiktig om nye navn, oppfordrer Engene Løstegård. – Det er viktig å tenke langsiktig for å bygge opp gode kandidater på sikt.

Fristen for å komme med innspill til valgnemnda er 3. mars 2015.

Valgnemnda i Norges Bondelag 2014/2015:

Leder I Valgnemnda

Kari Borghild Løstegaard

  

Nestleder Valgnemnda

Elisabeth Irgens Hokstad

  

Medlem Valgnemnda

Grete-Liv Olaussen

  

Medlem Valgnemnda

Erik Fløystad

  

Medlem Valgnemnda

Anders Johansen

  

Medlem Valgnemnda

Hanne Bergesen

  

Medlem Valgnemnda

Bjarte Naterstad

 

 

Medlem Valgnemnda

Laila Iren Veie

  

 

 

 

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere