Norges Bondelag sitt årsmøte er 14.-15.juni, og valgnemnda legger fram sin innstilling for årsmøtet. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vi skal sette sammen et lag som er kunnskapsrike og kan jobbe godt sammen til det beste for bonden og norsk landbruk. Tida er krevende med flere store utfordringer, som inntekt og opptrappingsplan. Vi trenger engasjerte tillitsvalget som både kan jobbe langsiktig og godt i organisasjonen, sier leder av valgnemda Kari Åkre, som oppfordrer folk til å ta kontakt for innspill til kandidater.

Valgnemndas innstilling foreligger normalt ved utsending av ordinære årsmøtepapirer. Fristen for forslag på kandidater fra fylkene og samvirke er 14.februar.

Finn kontaktinformasjon til alle i valgnemda her

Disse er på valg i 2023

Ledertrioen i Norges Bondelag velges for ett år av gangen. Trioen med leder Bjørn Gimming og hhv. 1.nestleder og 2.nestleder Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit stiller seg til disposisjon.

Styremedlemmer velges for to år av gangen, og Arthur Salte, Rogaland, stiller seg til disposisjon, mens Erling Aas-Eng, Innlandet, stiller seg ikke til disposisjon. Solveig Bratteng Rønning, Nordland (Tine), og Merethe Sund, Nordland (Nortura), stiller seg til disposisjon.

Varamedlemmer og ordfører velges for ett år.  Alle tre varamedlemmene Torleif Müller, Vestfold, Peder Nernæs, Vestland, og Åse Sundvor, Innlandet, stiller seg til disposisjon

Ordfører Karl Fredrik Okkenhaug, Trøndelag, og varaordfører Bente Gro M. Slettebø, Rogaland, stiller seg til disposisjon. 1.varamedlem til ordførerkorpset, Marit Epletveit, Rogaland, stiller seg ikke til disposisjon. 2.varamedlem til ordførerkorpset, Knut Erik Ulltveit, Agder, stiller seg til disposisjon