Norges Bondelag sitt årsmøte er 15.-16.juni, og valgnemnda legger fram innspill for årsmøtet. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

– Vi oppfordrer fylkene og andre til å ta kontakt med valgnemndas representanter for innspill til kandidater. Vi ser etter engasjerte og dyktige tillitsvalgte, og er heldige som har en organisasjon med mange flinke personer. Det er viktig i en tid som er krevende, og hvor inntektsoppgaven er stor, sier leder av valgnemnda Lars Halvard Wetterstad.

Valgnemndas innstilling foreligger normalt ved utsending av ordinære årsmøtepapirer. Fristen for innspill til valgnemnda er 14.februar.  

Medlemmer i valgnemnda er Lars Halvard Wetterstad, Anders Hole Fyksen, Knut Byrkjenes Hauso, Kari Åker, Mette Pedersen Anfeltmo, Hege Gonsholt, Sigurd Enger og Sveinung Helbjørhus.

Disse er på valg i 2022

Ledertrioen i Norges Bondelag velges for ett år av gangen. Trioen med leder Bjørn Gimming og hhv. 1.nestleder og 2.nestleder Egil Chr. Hoen og Bodhild Fjelltveit stiller seg til disposisjon.

Styremedlemmer velges for to år av gangen, og Audhild Slapgård, Trøndelag og John-Erik Skjellnes Johansen, Nordland stiller seg til disposisjon. Arne Elias Østerås, Innlandet stiller ikke som kandidat for styret i Felleskjøpet Agri.

Varamedlemmer og ordfører velges for ett år. Ordfører Elisabeth Irgens Hokstad, Vestfold og Telemark stiller seg ikke til disposisjon, det samme gjelder 3.vara Ragnhild Duserud, Østfold. Øvrige stiller seg til disposisjon.

 

Kontaktinformasjon til valgnemnda