Valgnemnda er i gang

Publisert 30.01.2020
  • Tips en venn om denne siden

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Nemnda ledes av Anne Kristine Rossebø, og består av Lars Halvard Wetterstad, Margun Myrmel Øren, Trond Hodne, Liv Heidi Losvar, Knut Erik Ulltveit, Anne Aasnæs Andvik og Trond Arne Reierstad. 

- Ledervervet i Norges Bondelag er en sentral stilling i norsk landbruk, og det er en viktig rekrutteringsjobb vi nå er i gang med, sier leder i valgnemnda, Anne Kristine Rossebø. 

Norges Bondelags årsmøte er 10.-11. juni, og valgnemnda legger fram innstilling for årsmøtet. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vi oppfordrer fylkene og andre til å ta kontakt med valgnemndas representanter for innspill til kandidater dere mener kan gjøre en god jobb i styret. Jeg er glad for at vi har en organisasjon med mange dyktige personer. Vi er ute etter engasjerte og kompetente tillitsvalgte i en tid med både utfordringer og ikke minst store muligheter for norsk matproduksjon, sier Anne Kristine Rossebø. 

Valgnemdas innstilling skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Fristen fylkeslagene har for å komme med innspill er 12.februar 2020. 

Disse er på valg i 2020:

Ledertrioen i Norges Bondelag velges for et år av gangen. Leder Lars Petter Bartnes og 2.nestleder Frøydis Haugen stiller seg ikke til disposisjon for organisasjonen. Det gjør 1.nestleder Bjørn Gimming. 

Styremedlemmene velges for to år av gangen, og Birte Usland og John-Erik Skjellnes Johansen stiller seg til disposisjon. Nils Asle Dolmseth (Tine) stiller ikke som kandidat til styret i Tine, mens Arne Elias Østerås (Felleskjøpet) stiller seg til disposisjon.

Varamedlemmer og ordfører velges for ett år. Her stiller alle seg til disposisjon med unntak av 3. varamedlem Audun Skjervøy og varaordfører Martha Irene Mjølnerød.  
 

5 fakta om kjøtt og klima

Klimadiskusjonen nærmer seg full forvirring og det er vanskelig å vite hva som er riktig. Her har vi samlet 5 fakta om kjøtt og klima.

Ulv, lovendring og Bernkonvensjonen

MDG frykter at et lovforslag som skal presisere adgangen til lisensjakt på rovdyr, kan føre til at Norge bryter internasjonale avtaler. Det er feil. Juridisk sjef og advokat i Norges Bondelag, Erlend Stabell Daling, forklarer.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere