Valgnemnda arbeider med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag. Blant de som er på valg i år, har styremedlemmene Einar Frogner og Arnstein Røyneberg takket nei til gjenvalg. 

Nemnda ledes av Sonja Herikstad Skårland, og består av Einar Enger, Kari Redse Håskjold, Aslak Snarteland, Pål-Ove Wika, Lars Halvard Wetterstad, Margun Myrmel Øren og Trond Hodne.

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, og valgnemnda skal legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vi ønsker innspill til kandidater som dere mener kan gjøre en god jobb i styret. Det er mange som allerede jobber godt på lokalt og fylkesplan. Nemnda ønsker seg forslag til personer som også kan ha engasjement og lyst til å gjøre en jobb sentralt for Bondelaget, sier Sonja Herikstad Skårland, leder i valgnemnda.

Valgnemdas innstillinger skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Fristen for å komme med innspill er 15. februar 2019.

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene i valgnemnda. 

Disse er på valg i år

Ledertrioen i Norges Bondelag velges for ettårsperioder. Både leder Lars Petter Bartnes og nestlederne Bjørn Gimming og Frøydis Haugen ønsker gjenvalg. Styremedlemmene velges for to år, og i år er Arnstein Røyneberg og Einar Frogner på valg. De ønsker ikke gjenvalg. Nils Asle Dolmseth (Tine) og Merethe Sund (Nortura) stiller seg til disposisjon for ny periode. Varamedlemmer og ordførere velges for ett år, og alle bortsett fra 2. varaordfører Grete Liv Olaussen ønsker gjenvalg.

Se oversikt over hele styret i Norges Bondelag.