Valgnemdas innstilling av nytt styre er klar

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemda i Norges Bondelag har innstilt Nils T. Bjørke som leder, Kristin Ianssen som 1. nestleder og Brita Skallerud som 2. nestleder av styret i Norges Bondelag.

Valgkomitéen har ønsket å sette sammen en ledertrio med sammensatt kompetanse, sier nestleder i valgkomitéen Kåre Holand.

Kristian Ianssen som er innstilt som 1. nestleder,  har erfaring fra svinenæringen som leder av Norsvin og som svineprodusent.

 

- Hun har lederkompetanse fra Norsvin og dermed erfaring fra en landsomfattende organisasjon. Det betyr at hun kan se hele landet under ett og det er en viktig erfaring å ha med seg inn i toppledelsen av Norges Bondelag, sier Holand.

Ved at Berit Hundåla ikke stilte til gjenvalg mister man en representant for sauenæringen i forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.

Valgkomitéen innstiller Teig Madsen fra Harstad i Troms som er styremedlem i Nortura som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Han driver med sau og høns.

Nils T. Bjørke er igjen innstilt som leder.

- Det var ingen diskusjon om topplederen. Det er stor oppslutning om ham i organisasjonene og medlemmene utrykker at de er godt fornøyd med ham, sier Holand.

Brita Skallerud er av valgkomitéen innstilt som 2. nestleder.

- Brita Skallerud har god erfaring og har mange sterke sider.  Hun er blant annet veldig dyktig ut i media.

Ung kandidat inn

Valgkomitéen har innstilt melkebonden Arnstein Røyneberg fra Sola som nytt 1. varamedlem Han vil dermed stille fast til styremøtene.

- Vi har innstilt Arnstein Røyneberg fordi vi tror det er behov for yngre krefter inn i styret. Rogaland er et tungt fylke på landbruk og det er bra å få med en fast representant herfra også, sier Holand.  

I tillegg er Nina Kolltveit Sæter (Møre og Romsdal) innstilt som ny styrerepresentant fra Tine BA hvor hun sitter som nestleder.

Einar Froger (Hedmark) og Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag) som begge stilte til gjenvalg er innstilt som styremedlemmer videre.

Sier Kåre Holand, nestleder i valgkomiteen. Leder i valgnemda Arna Høyland er for tiden sykmeldt.

Det er årsmøtet i Norges Bondelag som velger styremedlemmer.

Les innstillingen her

 

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere