Valgnemdas innstilling av nytt styre er klar

Av Ragna Kronstad,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemda i Norges Bondelag har innstilt Nils T. Bjørke som leder, Kristin Ianssen som 1. nestleder og Brita Skallerud som 2. nestleder av styret i Norges Bondelag.

Valgkomitéen har ønsket å sette sammen en ledertrio med sammensatt kompetanse, sier nestleder i valgkomitéen Kåre Holand.

Kristian Ianssen som er innstilt som 1. nestleder,  har erfaring fra svinenæringen som leder av Norsvin og som svineprodusent.

 

- Hun har lederkompetanse fra Norsvin og dermed erfaring fra en landsomfattende organisasjon. Det betyr at hun kan se hele landet under ett og det er en viktig erfaring å ha med seg inn i toppledelsen av Norges Bondelag, sier Holand.

Ved at Berit Hundåla ikke stilte til gjenvalg mister man en representant for sauenæringen i forhandlingsutvalget og arbeidsutvalget.

Valgkomitéen innstiller Teig Madsen fra Harstad i Troms som er styremedlem i Nortura som nytt styremedlem i Norges Bondelag. Han driver med sau og høns.

Nils T. Bjørke er igjen innstilt som leder.

- Det var ingen diskusjon om topplederen. Det er stor oppslutning om ham i organisasjonene og medlemmene utrykker at de er godt fornøyd med ham, sier Holand.

Brita Skallerud er av valgkomitéen innstilt som 2. nestleder.

- Brita Skallerud har god erfaring og har mange sterke sider.  Hun er blant annet veldig dyktig ut i media.

Ung kandidat inn

Valgkomitéen har innstilt melkebonden Arnstein Røyneberg fra Sola som nytt 1. varamedlem Han vil dermed stille fast til styremøtene.

- Vi har innstilt Arnstein Røyneberg fordi vi tror det er behov for yngre krefter inn i styret. Rogaland er et tungt fylke på landbruk og det er bra å få med en fast representant herfra også, sier Holand.  

I tillegg er Nina Kolltveit Sæter (Møre og Romsdal) innstilt som ny styrerepresentant fra Tine BA hvor hun sitter som nestleder.

Einar Froger (Hedmark) og Trine Hasvang Vaag (Nord-Trøndelag) som begge stilte til gjenvalg er innstilt som styremedlemmer videre.

Sier Kåre Holand, nestleder i valgkomiteen. Leder i valgnemda Arna Høyland er for tiden sykmeldt.

Det er årsmøtet i Norges Bondelag som velger styremedlemmer.

Les innstillingen her

 

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere