Valgnemdas arbeid har startet

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemda 2018 Norges Bondelag
Valgnemda 2018: F.v: Anne Kristine Rossebø, Tove Helene Mosti Berg, Gunnhild Marie Overvoll, Svein Stubberud, Sonja Herikstad Skårland, Einar Enger, Kari Redse Håskjold og Aslak Snarteland.

Valgnemda er i gang med å finne gode kandidater til styreverv i Norges Bondelag.

Den første uken i januar møttes de åtte valgnemdsmedlemmene i Hollendergaten 5 i Oslo for å starte jobben med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag.

I år ledes nemnda av Svein Stubberud, mens Sonja Herikstad Skårland er nestleder. I tillegg består nemnda av Tove Helene Mosti Berg, Einar Enger, Kari Redse Håskjold, Aslak Snarteland, Gunnhild Marie Overvoll og Anne Kristine Rossebø. Sekretær er Åse Berit Valle fra Bondelaget.

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, og valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vi ønsker innspill til kandidater dere mener kan gjøre en god jobb i styret. Det er mange som allerede gjør mye og jobber godt på lokalt plan. Vi ønsker forslag til personer som også kan ha engasjement og lyst til å gjøre en jobb sentralt for Bondelaget, sier Svein Stubberud, leder i valgnemnda.

Valgnemdas innstillinger skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Fristen for å komme med innspill er 15.februar 2018.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere