Valgnemdas arbeid har startet

Av Anne C. Wangberg,
  • Tips en venn om denne siden

Valgnemda 2018 Norges Bondelag
Valgnemda 2018: F.v: Anne Kristine Rossebø, Tove Helene Mosti Berg, Gunnhild Marie Overvoll, Svein Stubberud, Sonja Herikstad Skårland, Einar Enger, Kari Redse Håskjold og Aslak Snarteland.

Valgnemda er i gang med å finne gode kandidater til styreverv i Norges Bondelag.

Den første uken i januar møttes de åtte valgnemdsmedlemmene i Hollendergaten 5 i Oslo for å starte jobben med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag.

I år ledes nemnda av Svein Stubberud, mens Sonja Herikstad Skårland er nestleder. I tillegg består nemnda av Tove Helene Mosti Berg, Einar Enger, Kari Redse Håskjold, Aslak Snarteland, Gunnhild Marie Overvoll og Anne Kristine Rossebø. Sekretær er Åse Berit Valle fra Bondelaget.

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, og valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vi ønsker innspill til kandidater dere mener kan gjøre en god jobb i styret. Det er mange som allerede gjør mye og jobber godt på lokalt plan. Vi ønsker forslag til personer som også kan ha engasjement og lyst til å gjøre en jobb sentralt for Bondelaget, sier Svein Stubberud, leder i valgnemnda.

Valgnemdas innstillinger skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Fristen for å komme med innspill er 15.februar 2018.

Fakta og følelser om rovdyr

Syns du rovdyrsituasjonen kan være en kompleks og forvirrende sak? Vi har snakket med Erling-Aas eng, rovdyransvarlig i Norges Bondelag for å få litt mer oversikt.

Pelsdyr: Får full erstatning

Norges Bondelag og flere andre har arbeidet intenst for å få regjeringen til å skifte mening så de berørte bøndene skal få en rettferdig erstatning. Tirsdag kom avgjørelsen.

Viktig med riktige kutt for norsk jordbruk

-Vi skal kutte utslipp og tar oppgaven på alvor. Samtidig er jeg bekymret for konsekvensene de foreslåtte kuttene kan få, ikke bare for jordbruket, men for landet vårt, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Valgnemnda er i gang

Styreleder og 2. nestleder i styret til Norges Bondelag stiller seg ikke til disposisjon for en ny periode. Valgnemnda jobber med å finne gode kandidater til styret.

Ulveavgjørelsen må ankes

I dag kom dommen fra Borgarting Lagmannsrett i saken der WWF gikk til sak mot staten fordi de mener norsk ulveforvaltning er ulovlig. Lagmannsretten kom til at vedtak om uttak av streifulv var gyldig. Lisensfellingsvedtaket på Osdalen og Julussa var derimot ugyldig.

Hvordan vil Arbeiderpartiet utvikle norsk landbruk?

Norges største parti har markert seg stadig tydeligere i norsk landbrukspolitikk. Denne uka spør vi nestleder i partiet og melkebonde Bjørnar Skjæran om hvordan Arbeiderpartiet vil utvikle norsk landbruk.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
04
mars

AU-møte

Landbrukets hus
Torsdag
05
mars

Fylkesårsmøte i Sogn og Fjordane

Skei Hotell
Fredag
06
mars

Fylkesårsmøte i Møre og Romsdal

Våre samarbeidspartnere