Den første uken i januar møttes de åtte valgnemdsmedlemmene i Hollendergaten 5 i Oslo for å starte jobben med å finne kandidater til styreverv i Norges Bondelag.

I år ledes nemnda av Svein Stubberud, mens Sonja Herikstad Skårland er nestleder. I tillegg består nemnda av Tove Helene Mosti Berg, Einar Enger, Kari Redse Håskjold, Aslak Snarteland, Gunnhild Marie Overvoll og Anne Kristine Rossebø. Sekretær er Åse Berit Valle fra Bondelaget.

Norges Bondelags årsmøte går av stabelen i juni, og valgnemndas oppgave er å legge fram innstilling for årsmøtet til valg til styret. Fylkeslagene i Norges Bondelag er blant de som gir innspill og forslag til nye navn.

- Vi ønsker innspill til kandidater dere mener kan gjøre en god jobb i styret. Det er mange som allerede gjør mye og jobber godt på lokalt plan. Vi ønsker forslag til personer som også kan ha engasjement og lyst til å gjøre en jobb sentralt for Bondelaget, sier Svein Stubberud, leder i valgnemnda.

Valgnemdas innstillinger skal normalt foreligge ved utsending av ordinære årsmøtedokumenter. Fristen for å komme med innspill er 15.februar 2018.