Utvalg skal gjennomgå tomtefesteloven

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i tomtefesteloven. Norges Bondelag er med i utvalget.

Illustrasjonsfoto: Eva I. Ambjørnrud.

I fjor sommer slo den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) fast at den norske tomtefestlovens paragraf 33 bryter med menneskerettighetene. Årsaken er at den ikke oppfyller krav til økonomisk balanse i forholdet mellom grunneier og tomtefester.

Nå har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal se på hvordan en ny lov kan tilfredsstille dette kravet.Utvalget som skal gjennomgå reglene for forlengelse av feste for bolighus og fritidshus skal ledes Kåre Lilleholt, professor ved universitetet i Oslo. Advokat Sissel Fykse i Norges Bondelag skal representere grunneierne.

- Vi vil arbeide for at den nye loven skal gi en bedre balanse i fordelingen av verdistigningen på festetomter mellom fester og bortfester, sier Fykse.

Advokat i Norges Bondelag, Sissel Fykse.

Norsk lov siden 2004

Paragraf 33 i tomtefestloven ble vedtatt av Stortinget i 2004 og trådte i kraft i januar 2006. Den innebærer at ved utløpet av en festeavtale har fester rett til å forlenge avtalen med de samme vilkårene som lå til grunn da avtalen ble inngått. Denne forlengelsen har ingen tidsbegrensning.

Det betyr i praksis at 100 prosent av realverdistigningen som har vært på eiendommen siden avtalen først ble inngått går til festeren. Lovutvalget har nå fått tiden frem til 1. oktober 2013 til å foreslå hvordan dette kan balanseres bedre.

– Dette er regler som berører grunnleggende interesser for et betydelig antall mennesker. Det er viktig av hensyn til både festere og grunneiere at arbeidet gjøres raskt, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Vil diskutere tidligere forlengelser

Det er i dag mer enn 300.000 festekontrakter i Norge. EMK-dommen vil bety økt festeavgift for kontrakter som skal forlenges i fremtiden. Norges Bondelag mener det også må diskuteres hva som skal skje med kontrakter som er forlenget mellom 2006 og 2012.

- Det må diskuteres om også disse kontraktene skal balanseres i henhold til den nye tomtefesteloven, sier Fykse.

Utvalgets sammensetning:

Kåre Lilleholt (leder),
professor Stig Harald Solheim,
postdoktor Jon Egil Bergem,
advokat Grethe Gjertsen, fungerende styreleder og representant for tomtefesterne
Sissel Fykse, advokat i Norges Bondelag og representant for grunneierne

Les også : Nytt lovutvalg skal utrede paragraf 33 i tomtefesteloven

Regjeringen må endre tomtefesteloven

Bondelagets temaside tomtefeste

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

Av: Ole-Marius Sandmo og Per Ole Ranberg

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal

Våre samarbeidspartnere