Utsetter klagefrist på vedtak om rovvilterstatning

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Etter oppfordring fra Norges Bondelag har Klima- og Miljødepartementet utsatt klagefristen for alle saueeierne som nylig fikk avslag på søknader om rovvilterstatning.

I august i fjor fikk Miljødirektoratet pålegg fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å vurdere 77 rovvilterstatningssaker på nytt, på bakgrunn av prinsippene fastsatt i Krokann-dommen. Sist uke fikk de berørte sauebøndene på nytt avslag om erstatning. Norges Bondelag bad om utsatt klagefrist til 1. oktober for alle de berørte sauebøndene, noe direktoratet avslo.

Når har klima- og miljøminister Tine Sundtoft igjen grepet inn i saka.

- Hovedregelen i forvaltningsloven er en klagefrist på 3 uker. For at den enkelte bruker skal få tilstrekkelig tid til å underbygge klagen, har jeg utsatt fristen for å kunne klage til 1. oktober i disse sakene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i ei pressemelding fra departementet.

Hun legger den samme argumentasjonen til grunn som Norges Bondelag, nemlig at juli er en travel måned for bønder og at dette er kompliserte saker som man derfor trenger mer tid på å gå igjennom.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere