Utsetter klagefrist på vedtak om rovvilterstatning

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Etter oppfordring fra Norges Bondelag har Klima- og Miljødepartementet utsatt klagefristen for alle saueeierne som nylig fikk avslag på søknader om rovvilterstatning.

I august i fjor fikk Miljødirektoratet pålegg fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft om å vurdere 77 rovvilterstatningssaker på nytt, på bakgrunn av prinsippene fastsatt i Krokann-dommen. Sist uke fikk de berørte sauebøndene på nytt avslag om erstatning. Norges Bondelag bad om utsatt klagefrist til 1. oktober for alle de berørte sauebøndene, noe direktoratet avslo.

Når har klima- og miljøminister Tine Sundtoft igjen grepet inn i saka.

- Hovedregelen i forvaltningsloven er en klagefrist på 3 uker. For at den enkelte bruker skal få tilstrekkelig tid til å underbygge klagen, har jeg utsatt fristen for å kunne klage til 1. oktober i disse sakene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft i ei pressemelding fra departementet.

Hun legger den samme argumentasjonen til grunn som Norges Bondelag, nemlig at juli er en travel måned for bønder og at dette er kompliserte saker som man derfor trenger mer tid på å gå igjennom.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere