I utgangspunktet var fristen for Budsjettnemda 1. september. Årsaken til at de har fått utsatt sin frist er at de avventer forhandlinger om pris på gjødsel mellom Yara og Felleskjøpet. Disse forhandlingene vil ha stor betydning for Budsjettnemdas arbeid, og er derfor viktig å få avklart før de leverer sin rapport. 

Ny frist for Budsjettnemda er satt til 6. september.