Utreder markedsordningene for lam og egg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidsgruppa som skal utrede om lam og egg skal legge som til volummodell hadde sitt første møte mandag.

Styremedlem Einar Frogner, foto: randi Undseth.Styremedlem Einar Frogner er Bondelagets representant i arbeidsgruppa som Landbruks- og matdepartementet leder og som forøvrig har medlemmer fra Finansdepartementet, Forsynings- og administrasjonsdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjøttbransjen- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura og en felles representant fra Virke/COPP.

Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i de samme forutsetningene som ble lagt til grunn da avtalepartene i jordbruket ble enige om å overføre markedsordningene for storfekjøtt til volummodellen (2009).

I Stortingsvedtaket om årets jordbruksoppgjør (Prop 122S 2011-2012), heter et at det på sikt vil være behov for å gjennomføre endringer i en eller flere av markedsordningene i jordbruket for at Norge skal overholde sine forpliktelser i henhold til WTO-avtalen. Her blir det foreslått å nedsette ei arbeidsgruppe "for å utrede en eventiell omlegging av markedsordningene for lam og egg til volummodellen. Frist forutredningen settes til 1. november 2012. .. Utredningen må gi forslag til fra hvilket tidspunkt en eventuell omlegging av markedsordningene for lam og egg bør gjennomføres."

Bondelagets temasider jordbruksavtalen

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere