Utreder markedsordningene for lam og egg

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Arbeidsgruppa som skal utrede om lam og egg skal legge som til volummodell hadde sitt første møte mandag.

Styremedlem Einar Frogner, foto: randi Undseth.Styremedlem Einar Frogner er Bondelagets representant i arbeidsgruppa som Landbruks- og matdepartementet leder og som forøvrig har medlemmer fra Finansdepartementet, Forsynings- og administrasjonsdepartementet, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjøttbransjen- og fjørfebransjens Landsforbund, Nortura og en felles representant fra Virke/COPP.

Arbeidsgruppa skal ta utgangspunkt i de samme forutsetningene som ble lagt til grunn da avtalepartene i jordbruket ble enige om å overføre markedsordningene for storfekjøtt til volummodellen (2009).

I Stortingsvedtaket om årets jordbruksoppgjør (Prop 122S 2011-2012), heter et at det på sikt vil være behov for å gjennomføre endringer i en eller flere av markedsordningene i jordbruket for at Norge skal overholde sine forpliktelser i henhold til WTO-avtalen. Her blir det foreslått å nedsette ei arbeidsgruppe "for å utrede en eventiell omlegging av markedsordningene for lam og egg til volummodellen. Frist forutredningen settes til 1. november 2012. .. Utredningen må gi forslag til fra hvilket tidspunkt en eventuell omlegging av markedsordningene for lam og egg bør gjennomføres."

Bondelagets temasider jordbruksavtalen

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere