Kommunikasjonssjef Ragna Kronstad, foto: Matmerk.Det skriver kommmunikasjonssjef Ragna Kronstad i Norges Bondelag i et avisinnlegg der hun gjør et forsøk på å roe krigen journalist og forfatter Morten Strøknes har kastet over  landbruksinteressene som vil ta fra han roqueforten under tittelen "Bondefanget".

Norske bønder leverer i dag ikke bare mat, men bidrar og til betydelig verdiskapning i næringsmiddelindustrien og i lokalsamfunnet. Bøndene pleier et vakkert kulturlandskap og ikke minst produserer norske råvarer som vi vet nordmenn ønsker seg som en del av det totale matmangfoldet i verden, skriver Kronstad i innlegget "Hvem fører du krig mot, Morten Strøknes?".