Utfordrende klimasituasjon for landbruket fram mot 2100

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Klimadirektoratet og Meteorologisk institutt offentliggjør i dag en ny klimarapport, ”Klima i Norge 2100” som viser dramatiske konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag lager nå en egen flomstrategi.

Rapporten slår fast at vannmengdene vil øke dramatisk, og det må påregnes større flommer og mer intense byger. I rapporten heter det at ”Antall dager med kraftig nedbør vil mer enn fordobles ved slutten av århundret i alle årstider”.

Kraftige virkemidler må til

- Denne utviklingen er dramatisk for jordbruket i Norge og resten av verden. Skal vi sikre og øke selvforsyningen av norsk mat, må det kraftige virkemidler til for å sikre at jord ikke renner vekk, og at avlinger kan sås og høstes på mye kortere tidsintervaller enn før, slår leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes fast.

- Med disse utsiktene blir det enda viktigere å sikre matjorda mot nedbygging. Jord bygges ned i stort tempo, men i framtida vil vi komme til å trenge all tilgjengelig jord til matproduksjon, fortsetter Bartnes.

Infrastruktur må bygges på fjell

Infrastruktur som vei og jernbane må legges på fjell og det må etableres teknologier som forsinker vannets vei mot jordarealer og vassdrag, fra betong og asfaltarealer.

- Det må bevilges langt større summer til drenering, og det er behov for mer forskning både for å finne ut hvordan endringene vil slå ut og hvordan problemstillingene kan håndteres i framtidas jordbruk, understreker Bartnes.

Lager flomstrategi

Norges Bondelag har med bakgrunn i de alvorlige flomhendelsene på Vestlandet høsten 2014 bestemt seg for å lage en egen flomstrategi. I dette arbeidet samarbeider jordbruket med NVE og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og andre relevante miljøer.

- De vannmengdene som denne rapporten indikerer, kan bli en alvorlig trussel mot matsikkerheten og må tas på største alvor av næringen og politiske myndigheter, avslutter Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere