Uroa over handelssamtaler med Latin-Amerika

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Noreg og EFTA startar innleiande samtaler om handel med den latin-amerikanske handelsblokka Mercosur. Norges Bondelag er uroa og har sendt brev til ansvarleg statsråd Mæland.

Norges Bondelag har bedd næringsminister Monica Mæland om ikkje å gje innrømmingar til Mercosur på landbruksområdet.

Landa i handelsblokka Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) er mellom verdas største eksportørar av kjøt og kornvarer, frukt og grønt. Brasil var i 2015 verdas nest største produsent av storfékjøt og fjørfékjøt og fjerde størst på svinekjøt. Ei eventuell handelsavtale med desse landa vil difor kunne true norsk produksjon. Sjølv om det førebels berre dreier seg om innleiande samtaler vil Norges Bondelag sende eit tidleg signal til regjeringa med ei åtvaring om å gi innrømmingar til Mercosur. Dette er også uttrykt i møte med ansvarleg minister, som er næringsminister Monica Mæland (ho har ansvar for Noregs bilaterale handelsavtaler, medan utanriksministeren har ansvar for globale avtaler som WTO).

I dialogmøte med norske organisasjonar og næringsliv sa Mæland at ho såg utfordringa med kjøt og korn, men at dette er ein stor marknad for Noreg med høge tollsatsar, og at ei frihandelsavtale vil gi oss store fordelar. Sjå

Mercosur har også teke opp igjen samataler med EU om ei handelsavtale. Bøndene i EU reagerer svært negativt på at EU no ynskjer å gi innrømmingar på landbrukssektoren. Etter store protestar måtte EU justere ned sitt opningstilbod til Mercosur.

EFTA er ikkje komne så langt i forhandlingane, men har hatt innleiande samtaler med Mercosur no i vår. I 2000 inngjekk EFTA (Sveits, Noreg, Island og Lichtenstein) ei samarbeidserklæring med Mercosur. Denne la rammene for handelsrelasjonar og er eit verkty for å styrke økonomisk og handelsmessige relasjonar 

Ministrane i EFTA-landa Sveits, Island, Lichtenstein og Noreg møttes 27.juni i Sveits. Brexit var eit sentralt tema. Monica Mæland sa etter møtet at Storbritannia er ein viktig handelspartner og at EØS-avtalen vil ivareta forholdet til Storbritannia er formelt ute av EU. Det er for tidleg å spekulere i kva som vil skje etter dette, konkluderte EFTA-ministrane.

Denne veka signerte EFTA frihandelsavtale med Georgia. EFTA har no 27 frihandelsavtaler med i alt 38 land.

 

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Tesco

Britisk lov om god handelsskikk fungerer

Fem år etter oppstart kan det britiske handelsombodet konstatere at leverandørane klagar mindre og daglegvarekjedane opplever at forholdet til leverandørane har betra seg.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere