Uroa over handelssamtaler med Latin-Amerika

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Noreg og EFTA startar innleiande samtaler om handel med den latin-amerikanske handelsblokka Mercosur. Norges Bondelag er uroa og har sendt brev til ansvarleg statsråd Mæland.

Norges Bondelag har bedd næringsminister Monica Mæland om ikkje å gje innrømmingar til Mercosur på landbruksområdet.

Landa i handelsblokka Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) er mellom verdas største eksportørar av kjøt og kornvarer, frukt og grønt. Brasil var i 2015 verdas nest største produsent av storfékjøt og fjørfékjøt og fjerde størst på svinekjøt. Ei eventuell handelsavtale med desse landa vil difor kunne true norsk produksjon. Sjølv om det førebels berre dreier seg om innleiande samtaler vil Norges Bondelag sende eit tidleg signal til regjeringa med ei åtvaring om å gi innrømmingar til Mercosur. Dette er også uttrykt i møte med ansvarleg minister, som er næringsminister Monica Mæland (ho har ansvar for Noregs bilaterale handelsavtaler, medan utanriksministeren har ansvar for globale avtaler som WTO).

I dialogmøte med norske organisasjonar og næringsliv sa Mæland at ho såg utfordringa med kjøt og korn, men at dette er ein stor marknad for Noreg med høge tollsatsar, og at ei frihandelsavtale vil gi oss store fordelar. Sjå

Mercosur har også teke opp igjen samataler med EU om ei handelsavtale. Bøndene i EU reagerer svært negativt på at EU no ynskjer å gi innrømmingar på landbrukssektoren. Etter store protestar måtte EU justere ned sitt opningstilbod til Mercosur.

EFTA er ikkje komne så langt i forhandlingane, men har hatt innleiande samtaler med Mercosur no i vår. I 2000 inngjekk EFTA (Sveits, Noreg, Island og Lichtenstein) ei samarbeidserklæring med Mercosur. Denne la rammene for handelsrelasjonar og er eit verkty for å styrke økonomisk og handelsmessige relasjonar 

Ministrane i EFTA-landa Sveits, Island, Lichtenstein og Noreg møttes 27.juni i Sveits. Brexit var eit sentralt tema. Monica Mæland sa etter møtet at Storbritannia er ein viktig handelspartner og at EØS-avtalen vil ivareta forholdet til Storbritannia er formelt ute av EU. Det er for tidleg å spekulere i kva som vil skje etter dette, konkluderte EFTA-ministrane.

Denne veka signerte EFTA frihandelsavtale med Georgia. EFTA har no 27 frihandelsavtaler med i alt 38 land.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere