Uroa over handelssamtaler med Latin-Amerika

Av Hildegunn Gjengedal,
  • Tips en venn om denne siden

Noreg og EFTA startar innleiande samtaler om handel med den latin-amerikanske handelsblokka Mercosur. Norges Bondelag er uroa og har sendt brev til ansvarleg statsråd Mæland.

Norges Bondelag har bedd næringsminister Monica Mæland om ikkje å gje innrømmingar til Mercosur på landbruksområdet.

Landa i handelsblokka Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) er mellom verdas største eksportørar av kjøt og kornvarer, frukt og grønt. Brasil var i 2015 verdas nest største produsent av storfékjøt og fjørfékjøt og fjerde størst på svinekjøt. Ei eventuell handelsavtale med desse landa vil difor kunne true norsk produksjon. Sjølv om det førebels berre dreier seg om innleiande samtaler vil Norges Bondelag sende eit tidleg signal til regjeringa med ei åtvaring om å gi innrømmingar til Mercosur. Dette er også uttrykt i møte med ansvarleg minister, som er næringsminister Monica Mæland (ho har ansvar for Noregs bilaterale handelsavtaler, medan utanriksministeren har ansvar for globale avtaler som WTO).

I dialogmøte med norske organisasjonar og næringsliv sa Mæland at ho såg utfordringa med kjøt og korn, men at dette er ein stor marknad for Noreg med høge tollsatsar, og at ei frihandelsavtale vil gi oss store fordelar. Sjå

Mercosur har også teke opp igjen samataler med EU om ei handelsavtale. Bøndene i EU reagerer svært negativt på at EU no ynskjer å gi innrømmingar på landbrukssektoren. Etter store protestar måtte EU justere ned sitt opningstilbod til Mercosur.

EFTA er ikkje komne så langt i forhandlingane, men har hatt innleiande samtaler med Mercosur no i vår. I 2000 inngjekk EFTA (Sveits, Noreg, Island og Lichtenstein) ei samarbeidserklæring med Mercosur. Denne la rammene for handelsrelasjonar og er eit verkty for å styrke økonomisk og handelsmessige relasjonar 

Ministrane i EFTA-landa Sveits, Island, Lichtenstein og Noreg møttes 27.juni i Sveits. Brexit var eit sentralt tema. Monica Mæland sa etter møtet at Storbritannia er ein viktig handelspartner og at EØS-avtalen vil ivareta forholdet til Storbritannia er formelt ute av EU. Det er for tidleg å spekulere i kva som vil skje etter dette, konkluderte EFTA-ministrane.

Denne veka signerte EFTA frihandelsavtale med Georgia. EFTA har no 27 frihandelsavtaler med i alt 38 land.

 

Landbrukets klimaplan vedtatt i dag

-Dette er en viktig milepæl for norske bønder, sa Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag, da Landbrukets klimaplan ble vedtatt i dag.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere