Unge stemmer på Bondetinget

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Mange unge delegatar markerte seg på Bondetinget.

Robin Sjøgård frå Nordland er den nest yngste årsmøtedelegaten. Her i lag med Tove H. Mosti Berg.Mange har lang fartstid som delegatar til årsmøtet i Norges Bondelag, mens andre er førstereis. I år vart det lagt merke til at unge delegatar frå fleire fylke tok ordet i generaldebatten, framom ein fullsett årsmøtesal.

Robin Sjøgård er årsmøtedelegat for Nordland for første gong og nest yngst av årets delegatar. 23-åringen valde å snakke om rekruttering i generaldebatten onsdag, for årsmøtedelegatar og statsråd Listhaug.

- Gjennomsnittsalderen er for høg

- Rekruttering er veldig viktig, og derfor ville eg ta ordet og snakke om det. Her i forsamlinga skryt vi av at gjennomsnittsalderen i jordbruket har gått ned, men han er framleis over 50 år. Det er ikkje godt nok, seier den engasjerte bonden frå Hemnes.

- Det er mange fleire som må inn i næringa om vi skal greie å oppretthalde volumet på produksjonen og antal gardsbruk. Hemnes kommune har gjort mykje bra for å få bønder til å ta over, og det er mykje landbrukskunnskap i kommunen, noko som gjer at vi er langt framme som jordbrukskommune. Dei erfaringane ville eg dele med årsmøtet.

Sjøgård er nestleiar i Hemnes Bondelag, og tar mykje med seg tilbake til lokallaget etter to dagar på Bondetinget.

- Ein lærar frykteleg mykje om organisasjonen ved å vere her. Det er inspirerande å treffe andre tillitsvalde, knytte nettverk og lære om korleis andre jobbar rundt om i landet, seier Robin Sjøgård.

Yngste delegat

Tonje Yddal, leiar i Osterøy Bondelag og yngste delegat på Bondetinget 2015. Den aller yngste delegaten, i år som i fjor, er Tonje Yddal, lokallagsleiar i Osterøy Bondelag.

- Eg er ikkje bonde, men eg skal bli det. Anten skal eg ta over garden til besteforeldra min, eller finne meg ein odelsgut, seier 20-åringen.

- Rekruttering er viktig for meg, og i år synst eg jamnt over at det var mykje viktig som vart  tatt opp i generaldebatten. Det eg synst det kanskje vart for mykje snakk om, er lammeslakttilskotet, seier Tonje Yddal.

Unge er opptatt av konsesjonsloven

NBU sin delegasjon på årsmøtet. Bygdeungdomslaget var sterkt representert på Bondetinget, og i år var konsesjonsloven ei viktig sak i innlegga deira.

- Konsesjonsloven er av avgjerande betydning for oss som vil inn i næringa, sa leiar Gunn Jorunn Sørum mellom anna frå talarstolen.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere