Ungdomssamarbeid på tvers av kontinenter

Av Astrid Solberg,
  • Tips en venn om denne siden

Bygdeungdom fra Norge møtte bygdeungdom i Malawi.

Mathilde Dæhlin forteller om arbeidet i Norges Bygdeungdomslag til lydhøre tilhørere fra ungdomsorganisasjonen.- Jenter på bygda i Malawi blir ikke hørt og blir betraktet som familiens eiendom, fortalte Catherine fra organisasjonen Young Women Can Do It i Nkhata Bay nord i Malawi. - Derfor arbeider vi gjennom vår organisasjon for at jentene skal få en stemme, at de skal bli tatt på alvor av de voksne, og at det skal få utdanning og ikke bli giftet bort helt unge.

Det var i et møte mellom  representanter for YWCDI og gjengen fra Norges Bondelag og Norges Bygdeungdomslag under en studietur til Malawi disse kommentarene falt. Mathilde Dæhlin og Inger Martha Skjelland fra Norges Bygdeungdomslag reiste sammen med fire representanter fra Norges Bondelag rundt i Malawi for å se hvordan bistandsprosjektet Bønder hjelper bønder utvikler seg. Det var i 2012 at Norges Bondelag startet samarbeidet med Utviklingsfondet om landbruksbistand til fattige bønder i Malawi. I 2014 kom også Bygdeungdomslaget med i prosjektet. Inger Martha og Mathilde var med på turen for å se på muligheter for samarbeid med Young Women can do it i framtida.

Mathilde og Inger Martha omringet av ivrige barn i landsbyen Chipuka i Ntchisi-området i Malawi.

Inspirert av Norges Bygdeungdomslag

- Vi vil utvikle vår organisasjon til å bli til bli like sterk og med like stor innflytelse på de voksne som Norges Bygdeungdomslag. Men vi har en lang vei å gå, fortsetter Cathrine.

Matproduksjon er viktig for et land som Malawi, hvor befolkningsveksten er meget stor, og hvor landet sliter for å produsere nok mat til egen befolkning. Å få ungdom til å ta i bruk nye metoder for å tilpasse matproduksjonen til klimaendringene Malawi står overfor, er en viktig det av arbeidet i YWCDI.

Mathilde og Inger Martha reiste hjem med en ryggsekk full av inntrykk og med forventinger fra jentene i Young Women Can Do It om framtid samarbeid.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere