Gjennom landbruksakademiet får ungdomspolitikere et døgn med teoretisk og praktisk kunnskap om landbruket i regi av Norges Bondelag og Norges Bygdeungdsomslag.

- Spesielt er det viktig å legge til rette for at unge bønder kan satse og at en har trygghet for at investeringene lønner seg, sier Eivind Skår, som er sentralstyremedlem i KrfU.

- Det som gjør størst inntrykk er å se hvor modige unge bønder er. De tar stor risiko for å forvalte landets matressurser og det gjør meg veldig stolt, sier Ada Arnstad, leder i Senterungdommen etter gjennomført landbruksakademi.

Møtte ung bonde

På landbruksakademiet fikk ungdommene høre om aktuelle landbrukspolitiske saker, og landbrukets plass i det grønne skiftet. Dyrehelse og dyrevelferd stod også på timeplanen. De fikk møte flere unge bønder, og prøvd seg i fjøset hos Marte Bogstad.

- Det som kanskje har gjort størst inntrykk på meg er å møte folka bak tallene i statistikken. Det var utrolig lærerikt å få snakke med de ulike bøndene og høre på deres historier, lære om deres hverdag og deres bekymringer, sier Per Emil Skjelbred fra Rød Ungdom.

- Landbruksakademiet er et flott opplegg hvor man virkelig får gått i dybden av hvordan det er å være bonde. På disse to dagene har jeg lært masse spennende om norsk landbruk, spesielt om hvordan det er å være ung bonde, kvinne i landbruket og om dyrevelferd, sier Una Pasovic fra Sosialistisk Ungdom.

Organisasjonssjef Astrid Solberg står ansvarlig for landbruksakademiet fra Bondelaget. - Landbruk er ei framtidsnæring. Det er derfor viktig at ungdomspolitikerne, som representerer framtida, har innblikk i hvordan landbruket drives i dag og hva som er viktig for at vi skal ha matproduksjon i Norge også framover. Vi velger derfor å ikke bare gi ungdomspolitikerne teoretisk innføring i landbrukspolitikk, men også ta dem med på gårdsbesøk og treffe bønder, sier hun om hvorfor Bondelaget gjennomfører landbruksakademiet.

Velferdsordningene engasjerer

Blant temaene som ungdomspolitikerne fikk innføring i utfordringer for unge bønder og vanskeligheter med ordningene rundt sykdom og svangerskap.Ada Arnstad, leder i Senterungdommen. Foto: NBU.

- Det er ikke rart at kjønnsbalansen i jordbruket er ujevn når velferdsordningene for unge kvinnelige bønder er så dårlige. Ønsker man at flere kvinner skal inn i næringa, er det noe av det første vi politikere må ta tak i, lover Ada Arnstad fra Senterungdommen.

Skår fra KrfU mener at en av grunnene til at spesielt få unge kvinner satser i landbruket kan være at det er en høy økonomisk terskel å investere i landbruk, og at det kan være krevende å kombinere med fødsel og småbarn. - Vi i KrFU er opptatt av å legge til rette for familie, og det må også gjelde familier som satser på landbruk, sier han.