Ungdomspolitikere lærer om landbruk

Publisert 27.02.2015
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksakademiet gir kunnskap om landbruk og matproduksjon til morgendagens politikere.

Lars Petter Bartnes snakker til unge tillitsvalgte på Landbruksakademiet. Foto: Signe Lindbråten, NBU.
 

Torsdag denne uka var nesten tredve ungdommer samla for å lære mer om landbrukspolitikk. Alle deltakerne er tillitsvalgte fra ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, og det er Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag som arrangerte seminaret.

Deltakerne representerer ulike organisasjoner og partier som Grønn ungdom, AUF, Senterungdommen, Spire, Changemaker, Natur og Ungdom, Unge Venstre og 4H.

Grunnleggende landbrukspolitikk

- Vi ønsker å gi en innføring i grunnleggende og aktuelle problemstillinger knyttet til landbrukspolitikk og jordbruksforhandlingene, sier NBU-leder Gunn Jorunn Sørum.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes møtte ungdommen med et overordnet blikk på landbrukspolitikken og brukte erfaringer fra egen gård som eksempel.

- Landbruket som andre deler av samfunnet møter klimautfordringer. I løpet av de tjue årene jeg har drevet som bonde i Trøndelag, har vi fått tre uker lengre vekstsesong. Dette endrer måten vi produserer mat på, sa Bartnes.

Fossilfritt landbruk

Han presenterte også Norges Bondelags mål om et fossilfritt landbruk i 2030. For å få til det, må vi tenke nytt, blant annet at gjødsel ikke er avfall, men en ressurs for eksempelvis biogass og varme til bolighus.

- Ingen økonomer vil klare å effektivisere fotosyntesen. Vi har den samme effektiviseringen de siste tjue årene som amerikansk landbruk. Det er fordi matproduksjon er en biologisk produksjon, som er avhengig av jorda som ligger der den ligger, og fotosyntesen, sa Bartnes.

Foruten innledninger fra bondelagslederen, stod tidligere departementsråd i LMD Per Harald Grue og 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud på programmet. Ragnhild Duserud fra NBU og Årets unge bonde Tor Jacob Solberg konkretiserte politikken ved å bruke sine gårder som eksempel.

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere