Ungdomspolitikere lærer om landbruk

Publisert 27.02.2015
  • Tips en venn om denne siden

Landbruksakademiet gir kunnskap om landbruk og matproduksjon til morgendagens politikere.

Lars Petter Bartnes snakker til unge tillitsvalgte på Landbruksakademiet. Foto: Signe Lindbråten, NBU.
 

Torsdag denne uka var nesten tredve ungdommer samla for å lære mer om landbrukspolitikk. Alle deltakerne er tillitsvalgte fra ungdomspartier og ungdomsorganisasjoner, og det er Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag som arrangerte seminaret.

Deltakerne representerer ulike organisasjoner og partier som Grønn ungdom, AUF, Senterungdommen, Spire, Changemaker, Natur og Ungdom, Unge Venstre og 4H.

Grunnleggende landbrukspolitikk

- Vi ønsker å gi en innføring i grunnleggende og aktuelle problemstillinger knyttet til landbrukspolitikk og jordbruksforhandlingene, sier NBU-leder Gunn Jorunn Sørum.

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes møtte ungdommen med et overordnet blikk på landbrukspolitikken og brukte erfaringer fra egen gård som eksempel.

- Landbruket som andre deler av samfunnet møter klimautfordringer. I løpet av de tjue årene jeg har drevet som bonde i Trøndelag, har vi fått tre uker lengre vekstsesong. Dette endrer måten vi produserer mat på, sa Bartnes.

Fossilfritt landbruk

Han presenterte også Norges Bondelags mål om et fossilfritt landbruk i 2030. For å få til det, må vi tenke nytt, blant annet at gjødsel ikke er avfall, men en ressurs for eksempelvis biogass og varme til bolighus.

- Ingen økonomer vil klare å effektivisere fotosyntesen. Vi har den samme effektiviseringen de siste tjue årene som amerikansk landbruk. Det er fordi matproduksjon er en biologisk produksjon, som er avhengig av jorda som ligger der den ligger, og fotosyntesen, sa Bartnes.

Foruten innledninger fra bondelagslederen, stod tidligere departementsråd i LMD Per Harald Grue og 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud på programmet. Ragnhild Duserud fra NBU og Årets unge bonde Tor Jacob Solberg konkretiserte politikken ved å bruke sine gårder som eksempel.

 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere