Ungdomspolitikarar på gardsbesøk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Politikarar frå fleire ungdomsparti drog ut i felten for å lære meir om norsk landbruk.

Deltakarane på Landbruksakademiet før avreise frå Landbrukets Hus

Landbruksakademiet er ei skolering for ungdomspolitikarar, og det er Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag som står bak arrangementet. Sist veke fekk politikarar frå fleire ungdomsparti oppleve kvardagen i norsk landbruk gjennom besøk i fleire fjøs, og lære meir om norsk landbrukspolitikk gjennom innleiingar.

- Ungdomspolitikarane viste stor interesse for å bli betre kjent med norsk landbruk, og hadde mange gode spørsmål til det dei fikk sjå og oppleve. For oss er det viktig å vise fram norske gardsbruk og dei utfordringane bøndene står overfor, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Det er svært viktig for oss å bli kjent med ungdomspolitikarane. Dei representerer dei som skal ta politiske avgjerder i framtida, seier han.

Leder i NorgesBygdeugdomslag, Gunn Jorunn Sørum på Landbruksakademiet.

Ulike produksjonar

Deltakarane starta med gardsbesøk hos Egil Hoen på Øvre Hoen Gård i Hokksund. Hoen er leiar i Buskerud Bondelag og har ammeku, smågris og korn. Dagen etter fekk dei besøke Skoger samdrift med 100 mjølkekyr og 150 ungdyr. Overnattinga var på Renskaug Vertsgård. Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes heldt innleiing om kva som må til for å auke norsk matproduksjon, og bygdepolitisk nestleiar i Norges Bygdeungdomslag, Ragnhild Duserud innleiide om å vere ung bonde. I tillegg heldt Aina Bartmann i Bondens Marked innleiing om kortreist og bærekraftig mat. Landbruksakademiet vart avslutta med traktortevling.

Politikarar frå Grønn Ungdom på Landbruksakademiet.

- Bra å sjå konvensjonelt landbruk

- Det har vore veldig fint å sjå på klass hald korleis maten vår blir produsert. Vi i Grønn Ungdom er veldig for småskala og økologisk landbruk, derfor har det vore interessant å sjå konvensjonell produksjon i storskala, seier Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom til NBU.

- Også desse bøndene meiner det er viktig framover å utvikle landbruket vidare for å sikre ein mest mogleg bærekraftig matproduksjon. Vi som politikarar har eit stort ansvar for å komme på banen og gjere vårt for å sikre ei slik utvikling, seier han.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere