Ungdomspolitikarar på gardsbesøk

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Politikarar frå fleire ungdomsparti drog ut i felten for å lære meir om norsk landbruk.

Deltakarane på Landbruksakademiet før avreise frå Landbrukets Hus

Landbruksakademiet er ei skolering for ungdomspolitikarar, og det er Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag som står bak arrangementet. Sist veke fekk politikarar frå fleire ungdomsparti oppleve kvardagen i norsk landbruk gjennom besøk i fleire fjøs, og lære meir om norsk landbrukspolitikk gjennom innleiingar.

- Ungdomspolitikarane viste stor interesse for å bli betre kjent med norsk landbruk, og hadde mange gode spørsmål til det dei fikk sjå og oppleve. For oss er det viktig å vise fram norske gardsbruk og dei utfordringane bøndene står overfor, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Det er svært viktig for oss å bli kjent med ungdomspolitikarane. Dei representerer dei som skal ta politiske avgjerder i framtida, seier han.

Leder i NorgesBygdeugdomslag, Gunn Jorunn Sørum på Landbruksakademiet.

Ulike produksjonar

Deltakarane starta med gardsbesøk hos Egil Hoen på Øvre Hoen Gård i Hokksund. Hoen er leiar i Buskerud Bondelag og har ammeku, smågris og korn. Dagen etter fekk dei besøke Skoger samdrift med 100 mjølkekyr og 150 ungdyr. Overnattinga var på Renskaug Vertsgård. Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes heldt innleiing om kva som må til for å auke norsk matproduksjon, og bygdepolitisk nestleiar i Norges Bygdeungdomslag, Ragnhild Duserud innleiide om å vere ung bonde. I tillegg heldt Aina Bartmann i Bondens Marked innleiing om kortreist og bærekraftig mat. Landbruksakademiet vart avslutta med traktortevling.

Politikarar frå Grønn Ungdom på Landbruksakademiet.

- Bra å sjå konvensjonelt landbruk

- Det har vore veldig fint å sjå på klass hald korleis maten vår blir produsert. Vi i Grønn Ungdom er veldig for småskala og økologisk landbruk, derfor har det vore interessant å sjå konvensjonell produksjon i storskala, seier Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom til NBU.

- Også desse bøndene meiner det er viktig framover å utvikle landbruket vidare for å sikre ein mest mogleg bærekraftig matproduksjon. Vi som politikarar har eit stort ansvar for å komme på banen og gjere vårt for å sikre ei slik utvikling, seier han.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere