Deltakarane på Landbruksakademiet før avreise frå Landbrukets Hus

Landbruksakademiet er ei skolering for ungdomspolitikarar, og det er Norges Bygdeungdomslag og Norges Bondelag som står bak arrangementet. Sist veke fekk politikarar frå fleire ungdomsparti oppleve kvardagen i norsk landbruk gjennom besøk i fleire fjøs, og lære meir om norsk landbrukspolitikk gjennom innleiingar.

- Ungdomspolitikarane viste stor interesse for å bli betre kjent med norsk landbruk, og hadde mange gode spørsmål til det dei fikk sjå og oppleve. For oss er det viktig å vise fram norske gardsbruk og dei utfordringane bøndene står overfor, seier leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Det er svært viktig for oss å bli kjent med ungdomspolitikarane. Dei representerer dei som skal ta politiske avgjerder i framtida, seier han.

Leder i NorgesBygdeugdomslag, Gunn Jorunn Sørum på Landbruksakademiet.

Ulike produksjonar

Deltakarane starta med gardsbesøk hos Egil Hoen på Øvre Hoen Gård i Hokksund. Hoen er leiar i Buskerud Bondelag og har ammeku, smågris og korn. Dagen etter fekk dei besøke Skoger samdrift med 100 mjølkekyr og 150 ungdyr. Overnattinga var på Renskaug Vertsgård. Leiar i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes heldt innleiing om kva som må til for å auke norsk matproduksjon, og bygdepolitisk nestleiar i Norges Bygdeungdomslag, Ragnhild Duserud innleiide om å vere ung bonde. I tillegg heldt Aina Bartmann i Bondens Marked innleiing om kortreist og bærekraftig mat. Landbruksakademiet vart avslutta med traktortevling.

Politikarar frå Grønn Ungdom på Landbruksakademiet.

- Bra å sjå konvensjonelt landbruk

- Det har vore veldig fint å sjå på klass hald korleis maten vår blir produsert. Vi i Grønn Ungdom er veldig for småskala og økologisk landbruk, derfor har det vore interessant å sjå konvensjonell produksjon i storskala, seier Lage Nøst, talsperson i Grønn Ungdom til NBU.

- Også desse bøndene meiner det er viktig framover å utvikle landbruket vidare for å sikre ein mest mogleg bærekraftig matproduksjon. Vi som politikarar har eit stort ansvar for å komme på banen og gjere vårt for å sikre ei slik utvikling, seier han.