Undersøkelse om Reime -golv

Publisert 11.10.2016
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag ber saue- og geitebønder svare på spørreundersøkelse om erfaring med disse golvene.

I løpet av det siste året har sju golv i sauefjøs kollapsa. Heldigvis har ingen personer blitt skadet, men flere sauer har måtte bøte med livet. Golvene som har kollapsa er av typen Tulla, produsert av Reime Agri. Det er montert rundt 200 golv av denne typen de siste tre årene i Norge.

Norges Bondelag er opptatt av å sikre liv og helse for folk og dyr, og har tidligere bedt saue- og geitebønder om å sjekke og eventuelt sikre golvene sine.
- Vi er nå også i ferd med å vurdere mulighetene for erstatning for de som har hatt kollaps, samtidig som vi mener at utbedringen av golv med mangler ikke skal betales av den enkelte bonde, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Vi sender derfor nå ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer som har saue- eller geitebesetninger, for å få mer informasjon og eventuelt vurdere en felles sak for alle eiere av fjøs med Tulla Reime golv, sier Astrid Solberg.

Hun oppfordrer alle som har golv av denne typen til å svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut til våre medlemmer med småfeproduksjon. Dersom du ikke har mottatt spørreundersøkelsen, ber vi om at du tar kontakt med ditt fylkeslag.

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere