I løpet av det siste året har sju golv i sauefjøs kollapsa. Heldigvis har ingen personer blitt skadet, men flere sauer har måtte bøte med livet. Golvene som har kollapsa er av typen Tulla, produsert av Reime Agri. Det er montert rundt 200 golv av denne typen de siste tre årene i Norge.

Norges Bondelag er opptatt av å sikre liv og helse for folk og dyr, og har tidligere bedt saue- og geitebønder om å sjekke og eventuelt sikre golvene sine.
- Vi er nå også i ferd med å vurdere mulighetene for erstatning for de som har hatt kollaps, samtidig som vi mener at utbedringen av golv med mangler ikke skal betales av den enkelte bonde, sier organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg.

- Vi sender derfor nå ut en spørreundersøkelse til våre medlemmer som har saue- eller geitebesetninger, for å få mer informasjon og eventuelt vurdere en felles sak for alle eiere av fjøs med Tulla Reime golv, sier Astrid Solberg.

Hun oppfordrer alle som har golv av denne typen til å svare på spørreundersøkelsen som er sendt ut til våre medlemmer med småfeproduksjon. Dersom du ikke har mottatt spørreundersøkelsen, ber vi om at du tar kontakt med ditt fylkeslag.