Ulveseminar: Regjeringas juridiske handlingsrom i ulvepolitikken

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Timer før statsråd Helgesen går på Stortingets talerstol vil vi vise at det er mulig for regjeringen å følge opp ulveforliket dersom det er politisk vilje.

Få timer før Vidar Helgesen (H) skal fortelle Stortinget hvordan regjeringen vil følge opp sommerens ulveforlik arrangerer Bondelaget, Skogeierforbundet og Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) ulveseminar på Grand Hotel.

Bakteppet er Helgesens beslutning om å stanse vinterens planlagte ulvejakt. En jakt som ville fått den norske ulvebestanden ned på bestandsmålet i ulveforliket. Mens statsråden mener at loven ikke gir rom for å tillate jakt er målet med seminaret nettopp å vise at det er et stor juridisk handlingsrom for gjennomføre ulveforliket dersom det er politisk vilje til det.

Helgesen hevder den norske regjeringen har et mindre handlingsrom enn man har i Sverige fordi Norge har implementert Bern-konvensjonen på en annen måte. Norges Bondelag (63.000 medlemmer), Utmarkskommunenes sammenslutning (representerer 83 kommuner) og Norges Skogeierforbund (representerer 36.000 skogeiere) mener lovverket gir regjeringen et like stort skjønnsmessig handlingsrom og adgang til å gjennomføre Stortingets ulvepolitikk.
 

Seminar om regjeringens juridiske handlingsrom i ulvepolitikken
Grand hotells konferanseavdeling, Oslo
Tirsdag 17. januar 08.00 – 09.15


Innhold:

  •  Gjennomgang av det juridiske handlingsrommet som følger av Bern-konvesjonen og nasjonalt lovverk ved Stein Erik Stinessen, advokat (med møterett for høyesterett) i advokatfirmaet Lund & Co.
  • Spørsmål og svar
  • Avsluttende kommentarer ved leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leder i Utmarkkommunens sammenslutning Knut Herland og administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Seminaret er åpent og gratis, men vi ber om påmelding til ole.marius.aune.sandmo@bondelaget.no innen mandag 16. januar kl 15. Politikere og media vil prioriteres ved stor pågang.

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere