Ulveseminar: Regjeringas juridiske handlingsrom i ulvepolitikken

Av Ole Marius Aune Sandmo,
  • Tips en venn om denne siden

Timer før statsråd Helgesen går på Stortingets talerstol vil vi vise at det er mulig for regjeringen å følge opp ulveforliket dersom det er politisk vilje.

Få timer før Vidar Helgesen (H) skal fortelle Stortinget hvordan regjeringen vil følge opp sommerens ulveforlik arrangerer Bondelaget, Skogeierforbundet og Utmarkskommunenes sammenslutning (USS) ulveseminar på Grand Hotel.

Bakteppet er Helgesens beslutning om å stanse vinterens planlagte ulvejakt. En jakt som ville fått den norske ulvebestanden ned på bestandsmålet i ulveforliket. Mens statsråden mener at loven ikke gir rom for å tillate jakt er målet med seminaret nettopp å vise at det er et stor juridisk handlingsrom for gjennomføre ulveforliket dersom det er politisk vilje til det.

Helgesen hevder den norske regjeringen har et mindre handlingsrom enn man har i Sverige fordi Norge har implementert Bern-konvensjonen på en annen måte. Norges Bondelag (63.000 medlemmer), Utmarkskommunenes sammenslutning (representerer 83 kommuner) og Norges Skogeierforbund (representerer 36.000 skogeiere) mener lovverket gir regjeringen et like stort skjønnsmessig handlingsrom og adgang til å gjennomføre Stortingets ulvepolitikk.
 

Seminar om regjeringens juridiske handlingsrom i ulvepolitikken
Grand hotells konferanseavdeling, Oslo
Tirsdag 17. januar 08.00 – 09.15


Innhold:

  •  Gjennomgang av det juridiske handlingsrommet som følger av Bern-konvesjonen og nasjonalt lovverk ved Stein Erik Stinessen, advokat (med møterett for høyesterett) i advokatfirmaet Lund & Co.
  • Spørsmål og svar
  • Avsluttende kommentarer ved leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, leder i Utmarkkommunens sammenslutning Knut Herland og administrerende direktør i Norges Skogeierforbund Erik Lahnstein.

Seminaret er åpent og gratis, men vi ber om påmelding til ole.marius.aune.sandmo@bondelaget.no innen mandag 16. januar kl 15. Politikere og media vil prioriteres ved stor pågang.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere