– Vi mener regjeringas vedtak om lisensfelling av fire flokker innenfor ulvesonen, i tråd med rovviltnemndene, var både riktig og viktig, sier Bjørn Gimming, leder i Norges Bondelag.

Bondelaget har hele tiden vært klare på at regjeringas vedtak om å ta ut fire flokker under årets ulvejakt både er lovlig og strengt nødvendig. I kjennelsen som kom fredag slår Borgarting lagmannsrett enstemmig fast at vedtaket er gyldig.Bjørn Gimming er fornøyd med at lagmannsretten kom til samme konklusjon om årets lisensjakt

– Vi er fornøyde med at lagmannsretten gir medhold til Staten, noe som betyr at lisensfellingen kan starte.

Ulvejakta varer imidlertid bare til 15. februar. Bondelaget har bedt regjeringa om å forlenge jakttiden, noe klima- og miljøminister Espen Barth Eide ikke har avvist.

– Nå er det viktig at klima og miljøministeren forlenger lisensjakta innenfor det som er praktisk mulig, slik at vedtaket kan gjennomføres i vinter, sier Gimming.

Mer ulv i Norge

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ynglinger i Norge og i grenserevir. Når bestandsmålet er innfridd, skal terskelen for hva som skal til for å tillate bestandsregulering innenfor ulvesonen senkes. Antall ynglinger har ligget over bestandsmålet siden vinteren 2015/2016.

Derfor vedtok både rovviltnemndene og regjeringa at det var rom for å ta ut fire flokker under årets lisensjakt. Dyrevernsorganisasjoner tok imidlertid vedtaket til retten og fikk jakta stanset av Oslo tingrett. Staten anket og lagmannsretten slo enstemmig fast at det ikke foreligger grunn til å stanse jakta. Om ikke regjeringa forlenger jakttiden kan lisensjakta foregå til og med tirsdag 15. februar.

Gimming sier han er bekymret for konsekvensene hvis ulvebestanden ikke blir regulert i tråd med regjeringas vedtak.

– Det er nødvendig med en forvaltning av ulv også innenfor ulvesonen. Mange som bor og lever inne i ulvesona har allerede betalt en høy pris for ulveforvaltninga tidligere, sier Bondelagslederen avslutningsvis.