Skogbruk og skogindustri har i lang tid vært ei viktig næring for Norge. Med oss for å diskutere denne viktige saken har vi Per Skorge i Norges Skogeierforbund og Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse.