Etter mistanke om at dyrevelferden hos slaktegrisbøndene i Rogaland ikke var god, har Mattilsynet satt i gang et tilsynsprosjekt, der alle de rundt 360 bøndene skal få uanmeldt tilsynsbesøk. Halvveis i tilsynsprosjektet viser resultatene at griser på flere av gårdene har for dårlig dyrevelferd, med halebiting, for trange binger og syke dyr som ikke er tatt hånd om.

- Slik skal vi ikke ha det. Som bonde skal du drive etter gode dyrevelferdsprinsipper. Bønder har rutiner og retningslinjer som de skal følge, sier Lars Petter Bartnes.

Næringa har et kontinuerlig fokus på helse og velferd, og den vanlige norske svinebonden driver en husdyrproduksjon med god dyrevelferd.

- Vi kommer til å følge opp dette i vår organisasjon, og også i samarbeid med Norsvin. Vi vil jobbe med holdninger og at det skal drives med god dyrevelferd, sier Bartnes.

- Jobben Mattilsynet gjør er viktig, vi vil være en pådriver overfor dem og den jobben de skal gjøre, avslutter Bartnes.