Uheldig med kutt til frivillige organisasjoner

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgningen til frivillige organisasjoner som formidler kunnskap og interesse for landbruks- og matsektoren.

Bygdekvinner jobbet dugnad på Sogn og Fjordane Bondelag sin Åpen Gård på Mo, Jølster. Nå får de mindre støtte av LMD.

Det berører blant annet ungdomsorganisasjoner som Norges Bygdeungdomslag, Spire, Natur og Ungdom og 4H Norge. Norges Bygdekvinnelag og OIKOS får også redusert støtte. Samlet støtte over statsbudsjettet i 2014 var 25,6 millioner kroner, mens forslaget for kommende år er redusert med nesten fem millioner til 20,8 millioner kroner.

- Det er uheldig at regjeringen velger å kutte i disse bevilgningene. I det store budsjettet er dette mindre summer, men det betyr svært mye for de organisasjonene som blir berørt, sier Lars Petter Bartnes.

14 av organisasjonene som mottar støtte fra LMD har egne samarbeidsavtaler med departementet. I forslaget til statsbudsjett går det fram at disse avtalene ikke blir fornyet når de utløper i 2015, og det vil heller ikke bli inngått nye avtaler.

Mister kontorplass

Ordningen med at 4H Norge, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet fra juli 2016, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet i framlegget av statsbudsjettet.

- Denne ordninga har gitt god faglig uttelling for både landbruket og organisasjonene. Det faglige samarbeidet om betydningen av norsk matrproduksjon rettet særlig mot barn og unge vil bli svekket, sier Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere