Uheldig med kutt til frivillige organisasjoner

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgningen til frivillige organisasjoner som formidler kunnskap og interesse for landbruks- og matsektoren.

Bygdekvinner jobbet dugnad på Sogn og Fjordane Bondelag sin Åpen Gård på Mo, Jølster. Nå får de mindre støtte av LMD.

Det berører blant annet ungdomsorganisasjoner som Norges Bygdeungdomslag, Spire, Natur og Ungdom og 4H Norge. Norges Bygdekvinnelag og OIKOS får også redusert støtte. Samlet støtte over statsbudsjettet i 2014 var 25,6 millioner kroner, mens forslaget for kommende år er redusert med nesten fem millioner til 20,8 millioner kroner.

- Det er uheldig at regjeringen velger å kutte i disse bevilgningene. I det store budsjettet er dette mindre summer, men det betyr svært mye for de organisasjonene som blir berørt, sier Lars Petter Bartnes.

14 av organisasjonene som mottar støtte fra LMD har egne samarbeidsavtaler med departementet. I forslaget til statsbudsjett går det fram at disse avtalene ikke blir fornyet når de utløper i 2015, og det vil heller ikke bli inngått nye avtaler.

Mister kontorplass

Ordningen med at 4H Norge, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet fra juli 2016, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet i framlegget av statsbudsjettet.

- Denne ordninga har gitt god faglig uttelling for både landbruket og organisasjonene. Det faglige samarbeidet om betydningen av norsk matrproduksjon rettet særlig mot barn og unge vil bli svekket, sier Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere