Uheldig med kutt til frivillige organisasjoner

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Regjeringen foreslår et kraftig kutt i bevilgningen til frivillige organisasjoner som formidler kunnskap og interesse for landbruks- og matsektoren.

Bygdekvinner jobbet dugnad på Sogn og Fjordane Bondelag sin Åpen Gård på Mo, Jølster. Nå får de mindre støtte av LMD.

Det berører blant annet ungdomsorganisasjoner som Norges Bygdeungdomslag, Spire, Natur og Ungdom og 4H Norge. Norges Bygdekvinnelag og OIKOS får også redusert støtte. Samlet støtte over statsbudsjettet i 2014 var 25,6 millioner kroner, mens forslaget for kommende år er redusert med nesten fem millioner til 20,8 millioner kroner.

- Det er uheldig at regjeringen velger å kutte i disse bevilgningene. I det store budsjettet er dette mindre summer, men det betyr svært mye for de organisasjonene som blir berørt, sier Lars Petter Bartnes.

14 av organisasjonene som mottar støtte fra LMD har egne samarbeidsavtaler med departementet. I forslaget til statsbudsjett går det fram at disse avtalene ikke blir fornyet når de utløper i 2015, og det vil heller ikke bli inngått nye avtaler.

Mister kontorplass

Ordningen med at 4H Norge, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet fra juli 2016, melder Kommunal- og moderniseringsdepartementet i framlegget av statsbudsjettet.

- Denne ordninga har gitt god faglig uttelling for både landbruket og organisasjonene. Det faglige samarbeidet om betydningen av norsk matrproduksjon rettet særlig mot barn og unge vil bli svekket, sier Bartnes.

Les også Bondelagets kommentarer til flere saker fra statsbudsjettet for 2015:

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere