-Med et svært krevede utgangspunkt i form av Statens tilbud er situasjonen fortsatt ikke avklart, sier leder i Norges Bondelag og Jordbrukets forhandlingsutvalg, Nils T. Bjørke.

I løpet av dagen er det gjennomført møte mellom forhandlingsdelegasjonene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Lederne i begge organisasjonene vil delta på Dagsnytt 18, og i løpet av kvelden vil det også bli avviklet telefonmøter med fylkeslederne og styret i Norges Bondelag.

Bondelagets temaside jordbruksavtalen