Illustrasjonsfoto: Guro Bjørnstad.Kampanjen er utviklet for å gi en målrettet innsats for å redusere omfanget av skader, ulykker og yrkeslidelser i landbruket.
Alle fagarrangementer er et gratis tilbud til alle tilknyttet landbruket.

Det arrangeres 700 kurs over hele landet i løpet av de to årene kampanjen strekker seg over. Kampanjen tar for seg temaer som

- trygg bruk av traktor
- sikrere håndtering av store dyr
- brann og brannsikring
- reduksjon av støveksponering i arbeidsmiljøet
- reduksjon av fallfarer
- sikkerhet i skogen.

Her finner du oversikt over ALLE arrangementene som er planlagt.

Les også