Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallag i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan gjennomføre i ungdomsskolen.

Rakkestad og Degernes Bondelag på Rakkestad ungdomsskole i desember 2011, foto: Arne Åsen.Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag som har gjennomført prøveopplegg i både 2010 og 2011.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel kan knyttes til fag som naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og ikke minst til faget utdanningsvalg. Målet med aktiviteten er å gi elevene kunnskap om sikkerhetsarbeid og landbruk og kjennskap til yrkes- og utdanningsmuligheter i landbruket.

Dette kunne du lese i Nationen 3. januar 2014 under tittelen: Bønder kurser elever i sikkerhet.

"Det er en konsentrert klasse som setter pris på en annerledes skoledag. Trøgstad bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste har inntatt lærerrollen denne dagen.

HMS-kurset «Trygg på jobb» er utviklet av Rakkestad Bondelag og gjennomføres for fjerde gang, men første gang på Trøgstad ungdomsskole. Alle yrkesgrupper har HMS-krav, kurset som Bondelaget presenterer er basert på landbruket.

Første del av kurset er teori. Tolv heltidsbønner har tatt seg fri for å veilede de 81 elevene på tiende trinn. To og to elever jobber sammen. På pc-en vises animerte situasjoner fra gårdslivet. Elevene får spørsmål via øretelefoner. E-læring er nytt for bøndene, men elevene er drevne og trives med innlæringsformen. Kurset avsluttes med en test. Den beste klassen blir premiert med pizza."

Hele artikkelen over finnes på Nationens E-avis (du leser den gratis som abonnent, krever pålogging).

Lokallag som ønsker ønsker å ta i bruk opplegget finner informasjon på sidene for

Kontaktperson i Norges Bondelag: Solveig Skogs

 

Støtter felling innenfor ulvesona

Rovviltnemndene i Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold går inn for å ta ut tre revirer innenfor ulvesona under vinterens lisensjakt. – Nemndene tar ansvar og følger opp Stortingets politikk, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i styret i Norges Bondelag.

Kornet tørker bort på Romerike.

For seint for kornet

Årets kornavling kan bli om lag halvparten av det normale, mens mye av graset fortsatt kan berges.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere