Trygg på jobb - med landbruk som eksempel

Av Per Ole Ranberg,
  • Tips en venn om denne siden

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel er en heldagsaktivitet som lokallag i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan gjennomføre i ungdomsskolen.

Rakkestad og Degernes Bondelag på Rakkestad ungdomsskole i desember 2011, foto: Arne Åsen.Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag som har gjennomført prøveopplegg i både 2010 og 2011.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel kan knyttes til fag som naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og ikke minst til faget utdanningsvalg. Målet med aktiviteten er å gi elevene kunnskap om sikkerhetsarbeid og landbruk og kjennskap til yrkes- og utdanningsmuligheter i landbruket.

Dette kunne du lese i Nationen 3. januar 2014 under tittelen: Bønder kurser elever i sikkerhet.

"Det er en konsentrert klasse som setter pris på en annerledes skoledag. Trøgstad bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste har inntatt lærerrollen denne dagen.

HMS-kurset «Trygg på jobb» er utviklet av Rakkestad Bondelag og gjennomføres for fjerde gang, men første gang på Trøgstad ungdomsskole. Alle yrkesgrupper har HMS-krav, kurset som Bondelaget presenterer er basert på landbruket.

Første del av kurset er teori. Tolv heltidsbønner har tatt seg fri for å veilede de 81 elevene på tiende trinn. To og to elever jobber sammen. På pc-en vises animerte situasjoner fra gårdslivet. Elevene får spørsmål via øretelefoner. E-læring er nytt for bøndene, men elevene er drevne og trives med innlæringsformen. Kurset avsluttes med en test. Den beste klassen blir premiert med pizza."

Hele artikkelen over finnes på Nationens E-avis (du leser den gratis som abonnent, krever pålogging).

Lokallag som ønsker ønsker å ta i bruk opplegget finner informasjon på sidene for

Kontaktperson i Norges Bondelag: Solveig Skogs

 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus
Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere