HMS-kurs Rakkestad Ungdomsskole. Fotograf: Arne Åsen, Bondebladet Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag som har gjennomført prøveopplegg i både 2010 og 2011.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel kan knyttes til fag som naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og ikke minst til faget utdanningsvalg. Målet med aktiviteten er å gi elevene kunnskap om sikkerhetsarbeid og landbruk og kjennskap til yrkes- og utdanningsmuligheter i landbruket.

Les også: Sikkerhet i landbruk på ungdomsskole

 Kontakt i Norges Bondelag: Solveig Skogs