Rakkestad og Degernes Bondelag på Rakkestad ungdomsskole i desember 2011, foto: Arne Åsen.Opplegget er er en skoleversjon av kurset Praktisk HMS-arbeid. Trygg på jobb er utviklet etter initiativ fra Rakkestad og Degernes Bondelag som har gjennomført prøveopplegg i både 2010 og 2011.

Trygg på jobb - med landbruk som eksempel kan knyttes til fag som naturfag, samfunnsfag, kroppsøving og ikke minst til faget utdanningsvalg. Målet med aktiviteten er å gi elevene kunnskap om sikkerhetsarbeid og landbruk og kjennskap til yrkes- og utdanningsmuligheter i landbruket.

Dette kunne du lese i Nationen 3. januar 2014 under tittelen: Bønder kurser elever i sikkerhet.

"Det er en konsentrert klasse som setter pris på en annerledes skoledag. Trøgstad bondelag og Landbrukets HMS-tjeneste har inntatt lærerrollen denne dagen.

HMS-kurset «Trygg på jobb» er utviklet av Rakkestad Bondelag og gjennomføres for fjerde gang, men første gang på Trøgstad ungdomsskole. Alle yrkesgrupper har HMS-krav, kurset som Bondelaget presenterer er basert på landbruket.

Første del av kurset er teori. Tolv heltidsbønner har tatt seg fri for å veilede de 81 elevene på tiende trinn. To og to elever jobber sammen. På pc-en vises animerte situasjoner fra gårdslivet. Elevene får spørsmål via øretelefoner. E-læring er nytt for bøndene, men elevene er drevne og trives med innlæringsformen. Kurset avsluttes med en test. Den beste klassen blir premiert med pizza."

Hele artikkelen over finnes på Nationens E-avis (du leser den gratis som abonnent, krever pålogging).

Lokallag som ønsker ønsker å ta i bruk opplegget finner informasjon på sidene for Skolekontakt

Kontaktperson i Norges Bondelag: Solveig Skogs