Tro på landbrukets klimaløsning

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

På et frokostmøte i Oslo om klimasmart landbruk gav et samstemt politikerpanel støtte til landbrukets egen klimaløsning: Målrettet klimarådgivning på hvert enkelt gårdsbruk.

Om lag 100 stykker hadde møtt opp på frokostseminaret «Behov for klimaendring i landbruket, hvordan produsere mer mat med mindre utslipp», arrangert av Norges Bondelag, NIBIO og NHO Mat og Drikke.

Støtte til klimarådgiving

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes fortalte de frammøtte hvordan han allerede merker effektene av klimaendringene på egne avlinger i Trøndelag. Han manet politikerne til å støtte opp om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som skal motivere og bistå hver enkelt bonde med klimainnsats. Bartnes advarte samtidig mot innføring av nye skatter og avgifter som vil gjøre det dyrere å produsere mat i Norge.

Se innlegget til Lars Petter Bartnes i videovinduet under. 

Bartnes fikk støtte fra politikerpanelet, som bestod av Une Aina Bastholm (Mdg), Torhild Aarbergsbotten (H), Ola Elvestuen (V) og Heikki Holmås (SV).

- Jeg har troa på landbrukets egen klimaløsning, nemlig best practice på hver enkelt gård. Samtidig kommer vi ikke utenom at vi må redusere kjøttforbruket på globalt nivå om vi skal få til nok utslippskutt, sa Holmås, stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson i SV.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, var også svært positiv til klimarådgivingen og gikk også langt i å avvise at avgift på rødt kjøtt var et aktuelt virkemiddel.

- Avgift på rødt kjøtt er det mange som snakker om, men ingen som egentlig foreslår, uttalte Venstrepolitikeren under panelsamtalen.

Avgifter er feil medisin for et mer klimasmart landbruk

Arne Bardalen, forskningsdirektør i NIBIO fortalte tilhørerne om hvordan norsk landbruk kan redusere klimagassutslippene sine med opp mot 20 prosent. Bardalen mener målsetningen er realistisk, og advarte samtidig mot å tro at innføring av nye avgifter vil utløse klimakutt innenfor sektoren.

- Avgifter er et alt for primitivt virkemiddel for å klimaoptimalisere kretsløpet som jordbruket er en del av, sa Bardalen i sin innledning, med klar adresse til diskusjonen om innføring av kjøttavgift.

Bardalen viste til at hvilke klimatiltak som monner vil variere fra gårdsbruk til gårdsbruk, og at aktuelle klimagrep derfor må skreddersys til hvert enkelt gårdsbruk. 

Se hele innlegget til Arne Bardalen i videovinduet under. 

 

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, sa i sin innledning av mat- og drikkenæringen skulle være med på klimakutt, men understreket at klimapolitikken må bidra til å gjøre næringen mer konkurransedyktig. 

Se hele innlegget til Petter Haas Brubakk i videovinduet under. 

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere