Tro på landbrukets klimaløsning

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

På et frokostmøte i Oslo om klimasmart landbruk gav et samstemt politikerpanel støtte til landbrukets egen klimaløsning: Målrettet klimarådgivning på hvert enkelt gårdsbruk.

Om lag 100 stykker hadde møtt opp på frokostseminaret «Behov for klimaendring i landbruket, hvordan produsere mer mat med mindre utslipp», arrangert av Norges Bondelag, NIBIO og NHO Mat og Drikke.

Støtte til klimarådgiving

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes fortalte de frammøtte hvordan han allerede merker effektene av klimaendringene på egne avlinger i Trøndelag. Han manet politikerne til å støtte opp om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som skal motivere og bistå hver enkelt bonde med klimainnsats. Bartnes advarte samtidig mot innføring av nye skatter og avgifter som vil gjøre det dyrere å produsere mat i Norge.

Se innlegget til Lars Petter Bartnes i videovinduet under. 

Bartnes fikk støtte fra politikerpanelet, som bestod av Une Aina Bastholm (Mdg), Torhild Aarbergsbotten (H), Ola Elvestuen (V) og Heikki Holmås (SV).

- Jeg har troa på landbrukets egen klimaløsning, nemlig best practice på hver enkelt gård. Samtidig kommer vi ikke utenom at vi må redusere kjøttforbruket på globalt nivå om vi skal få til nok utslippskutt, sa Holmås, stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson i SV.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, var også svært positiv til klimarådgivingen og gikk også langt i å avvise at avgift på rødt kjøtt var et aktuelt virkemiddel.

- Avgift på rødt kjøtt er det mange som snakker om, men ingen som egentlig foreslår, uttalte Venstrepolitikeren under panelsamtalen.

Avgifter er feil medisin for et mer klimasmart landbruk

Arne Bardalen, forskningsdirektør i NIBIO fortalte tilhørerne om hvordan norsk landbruk kan redusere klimagassutslippene sine med opp mot 20 prosent. Bardalen mener målsetningen er realistisk, og advarte samtidig mot å tro at innføring av nye avgifter vil utløse klimakutt innenfor sektoren.

- Avgifter er et alt for primitivt virkemiddel for å klimaoptimalisere kretsløpet som jordbruket er en del av, sa Bardalen i sin innledning, med klar adresse til diskusjonen om innføring av kjøttavgift.

Bardalen viste til at hvilke klimatiltak som monner vil variere fra gårdsbruk til gårdsbruk, og at aktuelle klimagrep derfor må skreddersys til hvert enkelt gårdsbruk. 

Se hele innlegget til Arne Bardalen i videovinduet under. 

 

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, sa i sin innledning av mat- og drikkenæringen skulle være med på klimakutt, men understreket at klimapolitikken må bidra til å gjøre næringen mer konkurransedyktig. 

Se hele innlegget til Petter Haas Brubakk i videovinduet under. 

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
20
Mars

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
21
Mars

Representantskapsmøte

Thon Hotell Opera
Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere