Tro på landbrukets klimaløsning

Av Elisabeth Sæther,
  • Tips en venn om denne siden

På et frokostmøte i Oslo om klimasmart landbruk gav et samstemt politikerpanel støtte til landbrukets egen klimaløsning: Målrettet klimarådgivning på hvert enkelt gårdsbruk.

Om lag 100 stykker hadde møtt opp på frokostseminaret «Behov for klimaendring i landbruket, hvordan produsere mer mat med mindre utslipp», arrangert av Norges Bondelag, NIBIO og NHO Mat og Drikke.

Støtte til klimarådgiving

Bondelagsleder Lars Petter Bartnes fortalte de frammøtte hvordan han allerede merker effektene av klimaendringene på egne avlinger i Trøndelag. Han manet politikerne til å støtte opp om prosjektet «Klimarådgiving for gårdbrukere» som skal motivere og bistå hver enkelt bonde med klimainnsats. Bartnes advarte samtidig mot innføring av nye skatter og avgifter som vil gjøre det dyrere å produsere mat i Norge.

Se innlegget til Lars Petter Bartnes i videovinduet under. 

Bartnes fikk støtte fra politikerpanelet, som bestod av Une Aina Bastholm (Mdg), Torhild Aarbergsbotten (H), Ola Elvestuen (V) og Heikki Holmås (SV).

- Jeg har troa på landbrukets egen klimaløsning, nemlig best practice på hver enkelt gård. Samtidig kommer vi ikke utenom at vi må redusere kjøttforbruket på globalt nivå om vi skal få til nok utslippskutt, sa Holmås, stortingsrepresentant og miljøpolitisk talsperson i SV.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, var også svært positiv til klimarådgivingen og gikk også langt i å avvise at avgift på rødt kjøtt var et aktuelt virkemiddel.

- Avgift på rødt kjøtt er det mange som snakker om, men ingen som egentlig foreslår, uttalte Venstrepolitikeren under panelsamtalen.

Avgifter er feil medisin for et mer klimasmart landbruk

Arne Bardalen, forskningsdirektør i NIBIO fortalte tilhørerne om hvordan norsk landbruk kan redusere klimagassutslippene sine med opp mot 20 prosent. Bardalen mener målsetningen er realistisk, og advarte samtidig mot å tro at innføring av nye avgifter vil utløse klimakutt innenfor sektoren.

- Avgifter er et alt for primitivt virkemiddel for å klimaoptimalisere kretsløpet som jordbruket er en del av, sa Bardalen i sin innledning, med klar adresse til diskusjonen om innføring av kjøttavgift.

Bardalen viste til at hvilke klimatiltak som monner vil variere fra gårdsbruk til gårdsbruk, og at aktuelle klimagrep derfor må skreddersys til hvert enkelt gårdsbruk. 

Se hele innlegget til Arne Bardalen i videovinduet under. 

 

Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, sa i sin innledning av mat- og drikkenæringen skulle være med på klimakutt, men understreket at klimapolitikken må bidra til å gjøre næringen mer konkurransedyktig. 

Se hele innlegget til Petter Haas Brubakk i videovinduet under. 

Landbrukets klimaplan

Her har vi samlet alle våre saker om Landbrukets klimaplan. Følg med for praktiske eksempler og oppdateringer.

Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Ønsker forenklede forhandlinger

Etter dagens møte i representantskapet i Norges Bondelag, er målet å gjennomføre jordbruksforhandlinger i vår for å få på plass rammene for matproduksjonen framover.

I dag blir landbrukets klimaplan overlevert

Landbrukets klimaplan er oppe til vedtak i et samlet landbruk i dag, og deretter overrakt i et videomøte mellom statsrådene Bollestad og Rotevatn i regjeringskvartalet, og bondelagsleder Lars Petter Bartnes fra Trøndelag.

Kan levere mer melk

Melkekvotene for kumelk øker med fem prosentpoeng for å demme opp for usikkerhet i markedet.

Årsmøtet i Norges Bondelag er utsatt

Styret har vedtatt å utsette representantskapsmøtet og årsmøtet 9.-11. juni. Så snart situasjonen tilsier det, vil det bli vurdert en nytt tidspunkt for gjennomføring av årsmøtet i 2020.

Ny ordning kan gi mer arbeidskraft i landbruket

Regjeringa innfører en ordning som gjør det mer gunstig for permitterte å ta seg jobb i landbruket. – Løsningen kan bidra til at flere ønsker å ta seg arbeid i landbruket, sier Bartnes.

Bondelaget vil bidra til trygg forsyning av mat

- Stortinget har slått fast hvor viktig matforsyningen er for samfunnet. Vi vil samarbeide for å sikre trygg forsyning av mat i den usikre situasjonen vi er i, sier bondelagsleder Bartnes.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
21
april

Kornkonferansen 2021

Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo
Onsdag
22
april

Styremøte

Landbrukets hus
Tirsdag
26
mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere