Trist bortforklaring fra regjeringen

Publisert 17.06.2016
  • Tips en venn om denne siden

Omdisponeringen av matjord øker, men regjeringen mener likevel at utviklingen går rett vei.

Tall fra SSB viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 6341 dekar i 2015. Det er 631 dekar mer enn i 2014 og 721 dekar mer enn i 2013. 

Likevel hevder statssekretær Terje Halleland i Landbruks- og matdepartementet at utviklingen går i riktig retning. – Tallene er nå lavere enn snittet for de siste 10 årene. Vi kan ikke si annet enn at vi er på rett vei. Vi vil følge opp målet til Stortinget om maks 4000 mål i 2020, sier han til Nationen.

Det er en uttalelse som Bondelaget reagerer på.

- Dette kan ikke karakteriseres som noe annet enn et trist forsøk på bortforklaring og ansvarsfraskrivelse. Det er regjeringens ansvar å sørge for at omdisponeringen av matjord til andre formål enn matproduksjon reduseres, men i praksis føres det en politikk som går på tross av det Stortinget har bestemt. Det er alvorlig, sier 2.nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud.

Stortinget må ta grep

Brita SkallerudOmdisponeringstallene for 2015 er høyere enn Stortingets tidligere maksmål på 6000 dekar og det langt mer enn Stortingets nye mål på 4000 dekar som ble vedtatt i en jordvernstrategi i november i fjor. Målet skal være oppfylt innen 2020.

- I både 2013 og 2014 var vi under det gamle målet på 6000 dekar per år. Vi var inne i en god trend, men nå peker pilene igjen feil vei, og det er i stor grad den jorda med best kvalitet som forsvinner, sier Skallerud.

- Bare tre prosent av landarealet i Norge kan benyttes til å produsere mat, og det er den samme jorda som skal brukes av kommende generasjoner. Det gir oss et stort ansvar for å finne andre steder å bygge boliger, veier og kjøpesentre enn på matjorda. Vi opplever at Stortinget tok noe av det ansvaret gjennom den nye jordvernstrategien. Nå må det tas grep slik at regjeringen følger opp Stortingets vilje i denne saken, avslutter hun.

Frokostseminar om Klimasmart Landbruk, 18. juni

Status og fremdrift for Klimasmart Landbruk

Klimasmart Landbruk er næringas viktigste fellessatsing for å redusere klimaavtrykket på norske gårdsbruk. Se opptak fra frokostseminar for å lære mer om prosjektet og videre arbeid fremover.

Nedbygging av matjord

Mindre matjord omdisponert i 2017

Ferske tall fra SSB viser at 4025 dekar dyrka mark matjord ble omdisponert til andre formål enn landbruk i 2017. Dette er en nedgang på nesten 2000 dekar fra i 2016.

Forholdstallet for kvote på kumelk økes fra 0,98 til 0,99

Etter ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk for 2018 mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks-og matdepartementet, ble man enige om å øke forholdstallet for disponibel kvote fra 0,98 til 0,99. Tørke og usikkerhet om fôrsituasjonen spilte inn på beslutningen.

Styret i årsmøtesalen

Nullvisjon for dårleg dyrevelferd

Norges Bondelag godtar ikkje dårleg dyrevelferd og vil ha nullvisjon for dyrevelferdssaker. Det inneber at regelverket på dyrevelferd skal følgjast på alle norske husdyrbruk.

Årsmøte 2018

Se opptak fra Bondetinget 2018

Norges Bondelag sitt årsmøte gikk av stabelen 6. og 7. juni på Lillehammer. Her kan du se opptak fra innledninger og debattene.

Lars Petter Bartnes

Bartnes gjenvalgt som leder i Norges Bondelag

Norges Bondelag samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni har i dag gjenvalgt Lars Petter Bartnes (49) som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Askeladdvinner Fredrik Bye sammen med Knut Nordmo og Lars Petter Bartnes.

Gründerpris til landbruksfilmskaper

Årets vinner av Askeladdprisen er en gründer som lever av å vise fram landbruket. For Fredrik Bye ble filmen han laget av det lokale maskinlaget startskuddet for å få film- og bildeproduksjon som levebrød.

Dette skjer i Norges Bondelag

Onsdag
20
Juni

Generalforsamling i BS

Landbrukets hus
Onsdag
20
Juni

Styremøte i Norges Bondelag

Landbrukets hus
Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek

Våre samarbeidspartnere