- Trenger innovasjon for å møte klimaendringer og behov for mer mat

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lederen for verdens bønder, Evelyn Nguleka gjester Norge denne uka.

- Billig mat bør ikke være det viktigste. Når bønder blir bedt om å produsere billig, kan de ikke ta hensyn til klimaendringene, og ei heller få ei inntekt å leve av. Vi må balansere dette, og ta i bruk ny teknologi slik at vi kan bremse klimaendringene og la etterkommerne våre bruke jorda, slår Evelyn Nguleka fast.

Den zambiske bonden og veterinæren er i Norge denne uka. Hun leder World Farmers’ Organisation, og deltar på Trondheim Conference on Biodiversity. I går innledet hun på et møte i Landbrukets Hus.

- Å produsere mer mat på en klimavennlig måte er tidkrevende. Landbruket møter stadig krav om økt effektivitet, men bøndene må få inntekt av jobben som gjøres. Vi trenger innovasjon og å ta i bruk ny teknologi, sier Evelyn Nguleka.

Verdens befolkning øker, og FN anslår at vi vil trenge 60% mer mat innen 2050. – Vi må bruke den maten vi produserer bedre, og starte med å redusere matsvinn. Det kastes mye mat verden over, men problemene med matsvinn er ulike i industriland og utviklingsland. I utviklingsland må vi se på hvordan maten transporteres, og foredling slik produktenes liv kan forlenges, mener Nguleka, og slår fast at uten utvikling av verdikjeden er vår innovasjon og produksjon forgjeves. Hvordan kan vi øke verdien av produktene våre slik at vi kan fø flere med maten som allerede produseres, spør hun retorisk.

Snakker for bøndene

- Samme hvor langt fra hverandre vi er og hvor ulikt landbruk vi driver, er vi alle bønder. Også bøndene i Norge har mange av de samme utfordringene som i Zambia. Vi har det samme engasjement, sier Nguleka.

- Evelyn snakker for bøndene, ikke om dem. Det er viktig for Norge å være del av den internasjonale bondesamarbeidet og møte andre bønder. Utfordringene for bønder er de samme, om bøndene produserer for eksport, eget marked, er små eller store. Utfordringene er klima, rett til å eie eget land og rekruttering, sier Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag og ansvarlig for internasjonalt samarbeid.

Nguleka ble valgt til president i World Farmers` Organisation i 2015. Hun er selv veterinær og bonde, og leder for Zambia National Farmers’ Union. Rundt 80 bonde- og samvirkeorganisasjoner fra ca 50 land i alle verdensdeler er medlemmer i WFO. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er norske medlemmer.

Lars Petter Bartnes

Jordbruket ber regjeringen om krisepakke

Tørken over store deler av Norge får store konsekvenser for norsk matproduksjon. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ber regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning.

Halmballer blir verdifullt fôr i år.

Formidling av halm og grovfôr

Felleskjøpet og TINE etablerer nå et felles fagteam for å håndtere henvendelsene i de ulike tjenestene for formidling av grovfôr. Her er en oversikt over hvem som formidler kjøp og salg av grovfôr og halm.

Illustrasjonsbilde gård

Generasjonsskifte på gården

Om sommeren, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. Vi har samlet nyttig informasjon om odel og overtakelse.

Halmberging. Foto: Åsmund Langeland

Åtte tips om halmpressing

Treskinga er så vidt i gang, og kornbønder oppfordres til å ikke kutte halmen, slik at den kan brukes til fôr. Her er tips som får halmen fra jordet til fôrbrettet.

Landbrukspodden

Har du sjekka ut Landbrukspodden?

Har du lyst på litt landbrukspåfyll mens du ligger på stranda eller sitter på traktoren i sommer? Landbrukspodden er en podcast for deg som er interessert i landbruk, politikk og samfunn, produsert av Norsk Landbrukssamvirke og Norges Bondelag.

Illustrasjonsbilde landskap

Trenger du noen å snakke med?

Tørken og fôrkrisa gir hodebry og bekymringer for mange bønder. Norsk Landbruksrådgivning har rådgivere du kan ta kontakt med dersom bekymringene blir store og du trenger noen å snakke med.

Bartnes og Furuberg

Samordner arbeidet med tørke og fôrkrise

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i dag blitt enige om å lage en felles kriseorganisering av arbeidet med tørke og fôrmangel, for å få en enda bedre kontakt med medlemmer og myndigheter.

Rundballing på Mustadseter

Viktig informasjon ved import av fôr

Fredag 13. juli åpnes det for tollfri import av høy og halm. Men import av fôr er ikke risikofritt, og og Mattilsynet er bekymra for smitte som kan følge med innførsel av grovfôr.

oppmøte kalnes

Møttes for å diskutere fôrsituasjonen

Flere hundre bønder var til stede på de første informasjonsmøtene Bondelaget og samvirkeorganisasjonene arrangererte i går. Det er planlagt flere møter utover uka.

Tørr åker

Beholder korntilskudd

Nå er høyeste prioritet for bønder i tørkeutsatte områder å sikre nok fôr til dyra. Da kan det komme godt med at LMD klargjør at korn som ikke treskes, men slås til grønnfôr vil beholde arealtilskudd som for korn.

Dette skjer i Norges Bondelag

Tirsdag
14
August

Gården som læringsarena i skolen

Auditoriet, Arendal Bibliotek
Tirsdag
14
August

Den store landbruksduellen!

Lille andevinge, Arendal
Onsdag
15
August

Bondepub!

Barrique øl- og vinstue, Arendal

Våre samarbeidspartnere