- Trenger innovasjon for å møte klimaendringer og behov for mer mat

Av Guro Bjørnstad,
  • Tips en venn om denne siden

Lederen for verdens bønder, Evelyn Nguleka gjester Norge denne uka.

- Billig mat bør ikke være det viktigste. Når bønder blir bedt om å produsere billig, kan de ikke ta hensyn til klimaendringene, og ei heller få ei inntekt å leve av. Vi må balansere dette, og ta i bruk ny teknologi slik at vi kan bremse klimaendringene og la etterkommerne våre bruke jorda, slår Evelyn Nguleka fast.

Den zambiske bonden og veterinæren er i Norge denne uka. Hun leder World Farmers’ Organisation, og deltar på Trondheim Conference on Biodiversity. I går innledet hun på et møte i Landbrukets Hus.

- Å produsere mer mat på en klimavennlig måte er tidkrevende. Landbruket møter stadig krav om økt effektivitet, men bøndene må få inntekt av jobben som gjøres. Vi trenger innovasjon og å ta i bruk ny teknologi, sier Evelyn Nguleka.

Verdens befolkning øker, og FN anslår at vi vil trenge 60% mer mat innen 2050. – Vi må bruke den maten vi produserer bedre, og starte med å redusere matsvinn. Det kastes mye mat verden over, men problemene med matsvinn er ulike i industriland og utviklingsland. I utviklingsland må vi se på hvordan maten transporteres, og foredling slik produktenes liv kan forlenges, mener Nguleka, og slår fast at uten utvikling av verdikjeden er vår innovasjon og produksjon forgjeves. Hvordan kan vi øke verdien av produktene våre slik at vi kan fø flere med maten som allerede produseres, spør hun retorisk.

Snakker for bøndene

- Samme hvor langt fra hverandre vi er og hvor ulikt landbruk vi driver, er vi alle bønder. Også bøndene i Norge har mange av de samme utfordringene som i Zambia. Vi har det samme engasjement, sier Nguleka.

- Evelyn snakker for bøndene, ikke om dem. Det er viktig for Norge å være del av den internasjonale bondesamarbeidet og møte andre bønder. Utfordringene for bønder er de samme, om bøndene produserer for eksport, eget marked, er små eller store. Utfordringene er klima, rett til å eie eget land og rekruttering, sier Kristin Ianssen, 1. nestleder i Norges Bondelag og ansvarlig for internasjonalt samarbeid.

Nguleka ble valgt til president i World Farmers` Organisation i 2015. Hun er selv veterinær og bonde, og leder for Zambia National Farmers’ Union. Rundt 80 bonde- og samvirkeorganisasjoner fra ca 50 land i alle verdensdeler er medlemmer i WFO. Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke er norske medlemmer.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Hjørundfjorden

Har utreda driftsvansketilskudd

Ei partsammensatt arbeidsgruppa har utreda hva som skal til for å innføre et driftsvansketilskudd, og hvilken funksjon det kan ha. I dag ble rapporten fra arbeidet lagt fram.

Illustrasjonsbilde ostedisk

Matkastelov feil løsning

- Bra initiativ, men feil løsning for å hindre matsvinn, sier lederen i Norges Bondelag til forslaget om egen matkastelov.

Dette skjer i Norges Bondelag

Fredag
16
Mars

Fylkesårsmøte Telemark

Bø Hotell i Bø
Mandag
19
Mars

Styremøte i BS

Landbrukets hus
Mandag
19
Mars

AU-møte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere