Heidal Ysteri, Gangstad Gardsysteri og Myrdal Gård ble alle tildelt utmerkelsen “Spesialitet” av adm.dir. i Matmerk Nina Sundqvist og landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Merkeordningen er en garanti for at produktet er produsert i Norge, og laget av lokale råvarer, gjerne basert på lokale oppskrifter. Den blir vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse.

Grüne Woche som er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv og landbruksministeren sto for den offisielle åpningen av den norske standen. Dale understreket at Grüne Woche er en viktig arena for produsentene å vise seg frem på.

- Det er et paradoks at de må hit for å få den anerkjennelsen de fortjener, sa Dale.

Nettverksbygging

Leder i Bondelaget, Lars Petter Bartnes, er også i Berlin som en del av næringsdelegasjonen.  Han mener IGW er et godt sted for utstillere og produsenter å bygge nettverk.

- Resultatet fra IGW ser vi i samarbeidet som har utviklet seg innad i regionene og på tvers av ulike næringer. Det er positivt, sier Bartnes.

Norge deltar på messen fra 19.–28. januar og i år er det regionene Fjell-Norge, Fjordene og Trøndelag som deltar. Tilsammen representeres Norge med 95 utstillere. Det er forventete besøk at opp mot 400.000 i løpet av den tiden messen pågår.