Tre nye veiledere om grunneierorganisering og utmarksforvaltning

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har laget tre nye veiledere om grunneierorganisering og forvaltning av gjess, store rovdyr og innlandsfisk.

Veilederne beskriver framgangsmåte for organisering med innmeldingserklæring og normalvedtekter som er tilpasset samvirkelovens og skattelovgivningens nye bestemmelser. Videre gis beskrivelse om beskatning og merverdiavgift for utmarkslag og registrering i Brønnøysundregistrene. Hver veileder gir praktiske råd om forvaltning og tilrettelegging for jakt på gjess og store rovdyr og for innlandsfiske.

Alle veilederne kan bestilles i trykket versjon i .

Veilederne er utarbeidet i Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold på oppdrag fra Norges Bondelag med støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket, KIL.

- Vi håper veilederne blir et nyttig verktøy for grunneiere som ønsker å utnytte sine utmarksressurser gjennom velfungerende utmarkslag sier Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

 

Ku på beite på Kjerringøy. Foto: VisualDays

Flere inn på eiersiden i Klimasmart Landbruk

Siden nyåret har åtte landbruksbedrifter- og organisasjoner gått inn som medeiere i prosjektet Klimasmart Landbruk. – Interessen og responsen har vært over all forventning, dette lover godt for næringas videre klimaarbeid, sier prosjektleder leder Tony Barman.

Svein Olav Thomassen og Kristina Hegge

To nye fylkesledere i Bondelaget

På fylkesårsmøtene i 2018 ble Kristina Hegge valgt som ny leder av Oppland Bondelag og Svein Olav Thommasen valgt som ny leder av Troms Bondelag.

Illustrasjonsbilde av ostedisk

Gir råd om bedre matmaktbalanse

Norges Bondelag gir regjeringa fem råd til hvordan de kan stimulere til nyetableringer i dagligvarebransjen og øke konkurransen. Samtidig advarer Bondelaget mot å røre importvernet og markedsordningene.

Frøydis Haugen

Frykter at matjorda overkjøres

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gir ingen føringer om å ta hensyn til matjorda i brevet som beskriver Statens Vegvesens oppdrag i 2018.

ulv

Ønsker forlenget ulvejakt

Perioden for lisensfelling utenfor ulvesonen bør forlenges og det bør også åpnes for forlenget jakt på enkeltulv inne i ulvesona, skriver Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Bonde- og Småbrukarlag i en felles høringsuttalelse.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
19
April

Styremøte

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte i BS (telefonstyremøte)

Landbrukets hus
Onsdag
23
Mai

Styremøte

Landbrukets hus

Våre samarbeidspartnere