Tre nye veiledere om grunneierorganisering og utmarksforvaltning

Av Inger Johanne Sæterbakk,
  • Tips en venn om denne siden

Norges Bondelag har laget tre nye veiledere om grunneierorganisering og forvaltning av gjess, store rovdyr og innlandsfisk.

Veilederne beskriver framgangsmåte for organisering med innmeldingserklæring og normalvedtekter som er tilpasset samvirkelovens og skattelovgivningens nye bestemmelser. Videre gis beskrivelse om beskatning og merverdiavgift for utmarkslag og registrering i Brønnøysundregistrene. Hver veileder gir praktiske råd om forvaltning og tilrettelegging for jakt på gjess og store rovdyr og for innlandsfiske.

Alle veilederne kan bestilles i trykket versjon i .

Veilederne er utarbeidet i Utmarksavdelingen i Akershus og Østfold på oppdrag fra Norges Bondelag med støtte fra Kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket, KIL.

- Vi håper veilederne blir et nyttig verktøy for grunneiere som ønsker å utnytte sine utmarksressurser gjennom velfungerende utmarkslag sier Finn Erlend Ødegård, seniorrådgiver i Norges Bondelag.

 

Staten vant ulverettsaken

WWF fikk ikke medhold i at lisensjakta på ulv i vinter var ulovlig. – Vi er først og fremst lettet på vegne av folk som lever i områder med ulv og beitenæringen, sier Einar Frogner, rovviltansvarlig i Norges Bondelag. Bondelaget var partshjelp for Staten.

ulv, rovdyr

Advarer mot nedleggelse av rovviltnemnder

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg anbefaler at dagens rovviltnemnder legges ned og at fylkeskommunen får makta over investeringstilskudd i landbruket. Bondelaget advarer mot forslagene.

Dette skjer i Norges Bondelag

Torsdag
31
Mai

Hvordan og hvorfor innføre biodiesel i norsk landbruk?

Park Inn Hotell, Gardermoen
Mandag
04
Juni

AU-møte

Scandic Lillehammer Hotel
Tirsdag
05
Juni

Styremøte og Representantskapsmøte

Scandic Lillehammer Hotel

Våre samarbeidspartnere